overheid:Gemeente (OWMS 3.5)

Kenmerken

Waarden
Ga naar waarden
Term name
Gemeente
Label
Gemeente
Type
Waardelijst
Definitie
Officiële naam van de gemeente
Onderhoudsprocedure
Veranderingen van indeling of naamgeving worden gesignaleerd door Overheid.nl en verwerkt in deze lijst. Vragen over de samenstelling van de lijst kunnen gesteld worden aan advies@overheid.nl. Primaire bron hiervoor is CBS.
Toelichting

De officiële gemeentenaam wordt bij gemeentelijke herindeling vastgelegd in de wet waarin de herindeling wordt geregeld. Deze wordt in het Staatsblad gepubliceerd. Artikel 158 van de gemeentewet zegt bovendien:
De raad kan de naam van de gemeente wijzigen.
Het besluit van de raad wordt ter kennis gebracht van Onze Minister en het provinciebestuur.
Het besluit vermeldt de datum van ingang, die is gelegen ten minste een jaar na de datum van het besluit.

De gemeentelijst bevat alle actuele gemeenten, maar daarnaast ook oude gemeenten van voor vorige herindelingen. Ook de content van gemeenten die inmiddels zijn verdwenen moet namelijk nog gepubliceerd kunnen worden.

Eigenschappen

Downloads