dcterms:format (OWMS 3.5)

Kenmerken

Term name
format
Label
Formaat
Type
Eigenschap
Definitie
Digitale vorm van het informatieobject.
Doel
Mogelijk maken voor de burger om informatieobjecten te selecteren van een bepaald formaat. Het formaat kan worden gebruikt voor het aangeven van de vereiste software, hardware of andere voorzieningen voor het tonen of gebruiken van het informatieobject.
Niet te verwarren met

dcterms:type
Format verwijst naar het (digitale) formaat van het informatieobject, type beschrijft de categorie van de informatie zelf, bijv. notulen, jaarverslag, personeelsadvertentie.
dcterms:hasFormat
HasFormat verwijst naar een ander informatieobject dat dezelfde informatie bevat, maar in een ander formaat.

Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.format" scheme="DCTERMS.IMT" content="">
Voorbeeld
<meta name="DCTERMS.format" scheme="DCTERMS.IMT" content="text/html">
<meta name="DCTERMS.format" scheme="DCTERMS.IMT" content="application/pdf"> 
XML Syntax
<dcterms:format></dcterms:format>
Voorbeeld
<dcterms:format>text/html</dcterms:format>
<dcterms:format>application/pdf</dcterms:format>