StandaardenOverheid.nl

dcterms:instructionalMethod

Kenmerken
Term name
instructionalMethod
Label
Gebruiksinstructie
Type
Definitie

De educatieve methode van het informatieobject waarmee kennis, houding en vaardigheden worden aangeleerd.

Doel

Informatieobjecten vinden op basis van de educatieve methode.

Toelichting

De dialoog en discussie om inzicht uit te wisselen, actief luisteren, het gebruik beoordelingsgesprek, de communicatieve methode om een vreemde taal te leren, of van metaforen of verhalen, de socratische methode, een functionerings- of vragen met antwoorden om informatie over te dragen.

Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin CoreĀ® Metadata Initiative
Bron
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.instructionalMethod" content="">
<meta name="DCTERMS.instructionalMethod" content="" lang="nl">
Bijvoorbeeld:
<meta name="DCTERMS.instructionalMethod" content="iteratief">
<meta name="DCTERMS.instructionalMethod" content="iteratief" lang="nl">
XML Syntax
<dcterms:instructionalMethod></dcterms:instructionalMethod>
<dcterms:instructionalMethod xml:lang=""></dcterms:instructionalMethod>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:instructionalMethod>iteratief</dcterms:instructionalMethod >
<dcterms:instructionalMethod xml:lang="nl">iteratief</dcterms:instructionalMethod >
XHTML+RDFa syntax
<meta property="dcterms:instructionalMethod" content="" />
<meta property="dcterms:instructionalMethod" content="" xml:lang=""/>
Bijvoorbeeld:
<meta property="dcterms:instructionalMethod" content="iteratief" />
<meta property="dcterms:instructionalMethod" content="iteratief" xml:lang="nl" />