dcterms:instructionalMethod

Kenmerken

Term name
instructionalMethod
Label
Gebruiksinstructie
Type
Eigenschap
Definitie
De educatieve methode van het informatieobject waarmee kennis, houding en vaardigheden worden aangeleerd.
Doel
Informatieobjecten vinden op basis van de educatieve methode.
Toelichting
De dialoog en discussie om inzicht uit te wisselen, actief luisteren, het gebruik beoordelingsgesprek, de communicatieve methode om een vreemde taal te leren, of van metaforen of verhalen, de socratische methode, een functionerings- of vragen met antwoorden om informatie over te dragen.
Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin Core® Metadata Initiative
Bron
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-instructionalMethod
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.instructionalMethod" content="">
<meta name="DCTERMS.instructionalMethod" content="" lang="nl">
Bijvoorbeeld:
<meta name="DCTERMS.instructionalMethod" content="iteratief">
<meta name="DCTERMS.instructionalMethod" content="iteratief" lang="nl">
XML Syntax
<dcterms:instructionalMethod></dcterms:instructionalMethod>
<dcterms:instructionalMethod xml:lang=""></dcterms:instructionalMethod>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:instructionalMethod>iteratief</dcterms:instructionalMethod >
<dcterms:instructionalMethod xml:lang="nl">iteratief</dcterms:instructionalMethod >
XHTML+RDFa syntax
<meta property="dcterms:instructionalMethod" content="" />
<meta property="dcterms:instructionalMethod" content="" xml:lang=""/>
Bijvoorbeeld:
<meta property="dcterms:instructionalMethod" content="iteratief" />
<meta property="dcterms:instructionalMethod" content="iteratief" xml:lang="nl" />