dcterms:RFC4646

Kenmerken

Term name
RFC4646
Label
RFC4646
Type
Syntax Codeer Schema
Definitie
Code voor de identificatie van talen volgens RFC4646 van de Internet Engineering Task Force (IETF.org).
Beheerder
The Dublin Core® Metadata Initiative
Bron
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#ses-RFC4646
Toelichting
Gebruik bij voorkeur xsd:language, aangezien de meeste tools en applicaties dit standaard ondersteunen.
Eigenschappen