StandaardenOverheid.nl

dcterms:conformsTo (OWMS 3.5)

Kenmerken
Term name
conformsTo
Label
Voldoet aan
Type
Definitie

Verwijzing naar een bestaande standaard waar het informatieobject aan voldoet.

Doel

Mogelijk maken voor de burger om informatieobjecten te vinden die aan elkaar gerelateerd zijn.

HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.conformsTo" scheme="DCTERMS.URI" content="">
Voorbeeld
<meta name="DCTERMS.conformsTo" scheme="DCTERMS.URI" content=""> 
XML Syntax
<dcterms:conformsTo resourceIdentifier=""/>
<dcterms:conformsTo resourceIdentifier=""></dcterms:conformsTo>
Voorbeeld
<dcterms:conformsTo resourceIdentifier="http://www.overheid.nl/policy/67"/>
<dcterms:conformsTo resourceIdentifier="http://www.overheid.nl/policy/67">Policy met betrekking tot gelijke kansen.</dcterms:conformsTo>