StandaardenOverheid.nl

dcterms:isPartOf

Kenmerken
Term name
isPartOf
Label
Is onderdeel van
Type
Definitie

Verwijzing naar een informatieobject waar het beschreven object fysiek of logisch onderdeel van is.

Doel

De bredere context van het informatieobject vinden.

Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin CoreĀ® Metadata Initiative
Bron
HTML 4.01 Syntax
<link rel= "DCTERMS.isPartOf" href="">
<link rel= "DCTERMS.isPartOf" href="" title="">
Bijvoorbeeld:
<link rel= "DCTERMS.isPartOf" href=" http://www.overheid.nl/case/1234">
<link rel= "DCTERMS.isPartOf" href=" http://www.overheid.nl/case/1234" title="Case 1234">
XML Syntax
<dcterms:isPartOf resourceIdentifier=""/>
<dcterms:isPartOf resourceIdentifier=""></dcterms:isPartOf>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:isPartOf resourceIdentifier="http://www.overheid.nl/case/1234"/>
<dcterms:isPartOf resourceIdentifier="http://www.overheid.nl/case/1234">Case 1234</dcterms:isPartOf>
XHTML+RDFa syntax
<link rel= "dcterms:isPartOf" href=""/>
<link rel= "dcterms:isPartOf" href="" title=""/>
Bijvoorbeeld:
<link rel= "dcterms:isPartOf" href=" http://www.overheid.nl/case/1234"/>
<link rel= "dcterms:isPartOf" href=" http://www.overheid.nl/case/1234" title="Case 1234"/>