dcterms:isReferencedBy (OWMS 3.5)

Kenmerken

Term name
isReferencedBy
Label
Wordt aangehaald door
Type
Eigenschap
Definitie
Verwijzing naar een informatieobject waarin wordt gerefereerd aan, of geciteerd uit, het beschreven object.
Doel
Mogelijk maken voor de burger om informatieobjecten te vinden die aan elkaar gerelateerd zijn.
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.isReferencedBy" content="">
Voorbeeld
<meta name="DCTERMS.isReferencedBy" content="http://www.minlnv.nl/cdlpub/servlet/CDLServlet?p_file_id=23842">
XML Syntax
<dcterms:isReferencedBy resourceIdentifier=""/>
<dcterms:isReferencedBy resourceIdentifier=""></dcterms:isReferencedBy>
Voorbeeld
<dcterms:isReferencedBy resourceIdentifier="http://www.minlnv.nl/cdlpub/servlet/CDLServlet?p_file_id=23842"/>
<dcterms:isReferencedBy resourceIdentifier="http://www.minlnv.nl/cdlpub/servlet/CDLServlet?p_file_id=23842">K.B. van 26 mei 1956</dcterms:isReferencedBy>