StandaardenOverheid.nl

dcterms:hasFormat

Kenmerken
Term name
hasFormat
Label
Heeft formaat
Type
Definitie

Verwijzing naar een informatieobject met dezelfde informatie als het eerder bestaande, beschreven informatieobject, maar in een ander formaat.

Doel

Informatieobjecten vinden met dezelfde inhoud maar in een ander formaat.

Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin CoreĀ® Metadata Initiative
Bron
Niet te verwarren met
  • dcterms:format: Format geeft het formaat aan van het beschreven informatieobject, hasFormat verwijst naar een ander object.
  • dcterms:isFormatOf: isFormatOf verwijst naar een informatieobject wat eerder bestond dan het beschreven object, hasFormat verwijst juist naar later ontstane informatieobjecten.
  • dcterms:isPartOf: IsPartOf verwijst naar informatieobjecten waar het beschreven object onderdeel van uitmaakt, hasFormat verwijst naar informatieobject met dezelfde informatie, maar alleen in een ander formaat.
HTML 4.01 Syntax
<link rel= "DCTERMS.hasFormat" href="">
<link rel= "DCTERMS.hasFormat" href="" title="">
Bijvoorbeeld:
<link rel= "DCTERMS.hasFormat" href="http://www.ljn.nl/AR4546">
<link rel= "DCTERMS.hasFormat" href="http://www.ljn.nl/AR4546" title="Formaat A">
XML Syntax
<dcterms:hasFormat resourceIdentifier=""/>
<dcterms:hasFormat resourceIdentifier=""></dcterms:hasFormat>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:hasFormat resourceIdentifier="http://www.ljn.nl/AR4546"/>
<dcterms:hasFormat resourceIdentifier="http://www.ljn.nl/AR4546">Formaat A</dcterms:hasFormat>
XHTML+RDFa syntax
<link rel= "dcterms:hasFormat" href=""/>
<link rel= "dcterms:hasFormat" href="" title=""/>
Bijvoorbeeld:
<link rel= "dcterms:hasFormat" href="http://www.ljn.nl/AR4546"/>
<link rel= "dcterms:hasFormat" href="http://www.ljn.nl/AR4546" title="Formaat A"/>