dcterms:requires

Kenmerken

Term name
requires
Label
Heeft nodig
Type
Eigenschap
Definitie
Verwijzing naar een informatieobject dat nodig is ter ondersteuning van de functie, oplevering of coherentie van het beschreven informatieobject.
Doel
Verwijzen naar informatieobjecten waar een object afhankelijk van is.
Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin Core® Metadata Initiative
Bron
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-requires
HTML 4.01 Syntax
<link rel= "DCTERMS.requires" href="">
<link rel= "DCTERMS.requires" href="" title="">
Bijvoorbeeld:
<link rel= "DCTERMS.requires" href="http://www.raadvanstate.nl/publicaties/brochures/pdf/download.asp?file=IN%20BEROEP.pdf&name=In_beroep_bij_de_Afdeling_bestuursrechtspraak.pdf">
<link rel= "DCTERMS.requires" href="http://www.raadvanstate.nl/publicaties/brochures/pdf/download.asp?file=IN%20BEROEP.pdf&name=In_beroep_bij_de_Afdeling_bestuursrechtspraak.pdf" title="Het boek der wijsheid">
XML Syntax
<dcterms:requires resourceIdentifier=""/>
<dcterms:requires resourceIdentifier=""></dcterms:requires>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:requires resourceIdentifier="http://www.raadvanstate.nl/publicaties/brochures/pdf/download.asp?file=IN%20BEROEP.pdf &name=In_beroep_bij_de_Afdeling_bestuursrechtspraak.pdf"/>
<dcterms:requires resourceIdentifier="http://www.raadvanstate.nl/publicaties/brochures/pdf/download.asp?file=IN%20BEROEP.pdf &name=In_beroep_bij_de_Afdeling_bestuursrechtspraak.pdf">Het boek der wijsheid</dcterms:requires>
XHTML+RDFa syntax
<link rel= "dcterms:requires" href=""/>
<link rel= "dcterms:requires" href="" title=""/>
Bijvoorbeeld:
<link rel= "dcterms:requires" href="http://www.raadvanstate.nl/publicaties/brochures/pdf/download.asp?file=IN%20BEROEP.pdf&name=In_beroep_bij_de_Afdeling_bestuursrechtspraak.pdf"/>
<link rel= "dcterms:requires" href="http://www.raadvanstate.nl/publicaties/brochures/pdf/download.asp?file=IN%20BEROEP.pdf&name=In_beroep_bij_de_Afdeling_bestuursrechtspraak.pdf" title="Het boek der wijsheid"/>