StandaardenOverheid.nl

overheid:UniformeProductnaam (UPL)

Kenmerken
Waarden
Term name
UniformeProductnaam
Label
Uniforme Productnaam
Type
Definitie

Een lijst met uniforme naamgeving voor producten en diensten van de Nederlandse overheid

Toelichting

De Uniforme Productnamenlijst maakt deel uit van de standaard voor Samenwerkende Catalogi. Uitgebreide toelichting op de UPL vindt u op de documentatiepagina van de UPL.

Beheerder
Bron

Eigenaren van producten- en dienstencatalogi

Data