StandaardenOverheid.nl

overheid:UniformeProductnaam (UPL)

Kenmerken
Waarden
Term name
UniformeProductnaam
Label
Uniforme Productnaam
Type
Definitie

Een lijst met uniforme naamgeving voor producten en diensten van de Nederlandse overheid

Wijzigingshistorie

6 december 2018:

In de vierde UPL update van 2018 worden 32 nieuwe Uniforme Productnamen toegevoegd en een aantal productnamen beëindigd en eventueel opgevolgd. Een aantal grondslagen is aangepast en komt-voor-als namen toegevoegd.

In deze update zijn tevens twee nieuwe kenmerken toegevoegd: doelgroep (burger/bedrijf) en Dienstenwet. De nieuwe kenmerken zijn opgenomen in de overzichten. Het kenmerk Dienstenwet geeft aan dat het betreffende product onder de Dienstenwet zou kunnen vallen en is nadrukkelijk indicatief en niet-limitatief. Bestuursorganen blijven altijd zelf verantwoordelijk voor het inventariseren van hun eigen Dienstenwetproducten en het publiceren van informatie daarover.

3 oktober 2018:

In de derde UPL update van 2018 worden 24 gemeentelijke Uniforme Productnamen toegevoegd en een aantal productnamen beëindigd en eventueel opgevolgd. In deze update zijn tevens verwijzingen naar het wettelijk kader toegevoegd voor vrijwel alle productnamen. Ook zijn twee nieuwe overzichten geïntroduceerd: de Komt-Voor-Als-lijst, met daarop alternatieve termen voor een groot aantal Uniforme Productnamen, en een indeling van Uniforme Productnamen naar de thema’s uit de Taxonomie Beleidsagenda (TBA). De volledige UPL met alle kenmerken kan worden verkregen door deze drie overzichten te combineren: UPL (historisch), UPL-Thema en UPL-Komt-Voor-Als.

21 juni 2018:

In de tweede UPL update van 2018 worden 5 Uniforme Productnamen toegevoegd. Het betreft een aantal productnamen relevant voor gemeenten.

26 april 2018:

In de eerste UPL update van 2018 worden 13 Uniforme Productnamen toegevoegd. Het betreft een aantal Rijksproducten voor burgers.

18 december 2017:

De oorspronkelijke UPL is in december 2017 geactualiseerd. Deze lijst productnamen – hoofdzakelijk voor gemeentelijke producten en diensten – stamde uit 2010 en is daarna niet meer bijgewerkt. In de geactualiseerde lijst zijn veel productnamen ‘verwijderd’ en ‘gewijzigd’, en zijn twee nieuwe productnamen toegevoegd. Gemeenten zijn via het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten KING geconsulteerd over deze actualisatie. Technisch gezien blijven alle oude productnamen op de lijst staan – er zijn immers veel organisaties die deze namen nog toepassen. Deze vervallen productnamen zijn voorzien van een einddatum en eventueel een opvolger (in het geval van een wijziging). De UPL wordt daarom op twee manieren gepresenteerd: de volledige lijst en de lijst met alleen actuele productnamen. Voor geautomatiseerde verwerking is de lijst tevens in diverse gestructureerde formaten beschikbaar (zie 'Downloads UPL' bij Toelichting). Wij adviseren u zoveel mogelijk de actuele productnamen te hanteren bij publicatie van productinformatie.

8 juni 2017:

295 nieuwe productnamen toegevoegd voor producten en diensten van de Rijksoverheid voor burgers. De redactie van deze productinformatie vindt plaats bij de Dienst Publiek en Communicatie van het Ministerie van Algemene Zaken. Rijksproducten worden vaak door slechts één organisatie geleverd. Toch is ook hiervoor een Uniforme Productnaam nodig, bijvoorbeeld om de Rijksproducten te kunnen koppelen aan Life Events of themastructuren, op dezelfde wijze als de producten en diensten van andere bestuurslagen.

21 februari 2017:

89 nieuwe productnamen toegevoegd voor producten en diensten van waterschappen en provincies. De namen zijn afgestemd met het Beheerderoverleg Provincies (BOP) en het kernteam Digitaal 2017 van de waterschappen. Voor producten en diensten van gemeenten wordt in overleg met contentleveranciers en KING gewerkt aan een actualisatie. Het is mogelijk dat daarbij reeds bestaande productnamen aangepast worden. Hierbij gaan we uit van volledige backwards compatibility. Ook voor de producten en diensten van de Rijksoverheid wordt gewerkt aan uniforme productnamen.

16 mei 2012: Versie 1.1

Toegevoegd:

  • geboorteakte
  • grote aantallen dieren houdenontheffing
  • museumsubsidie
  • omgevingsvergunning bouw
  • omgevingsvergunning ruimtelijke ordening
  • wajong-uitkering
Toelichting

Het staat iedere overheidsorganisatie vrij te bepalen wat een product/dienst is en welke naam zij daaraan geeft. Om de vindbaarheid en het hergebruik van productinformatie te verbeteren is de Uniforme Productnamenlijst (UPL) ontwikkeld. Deze uniforme productnamen worden gebruikt in programmatuur om te weten dat het bij producten met verschillende namen toch om identieke producten gaat. Tevens biedt het een eenduidige ingang voor producten en diensten van verschillende bestuurslagen. Deze lijst bestaat op dit moment uit uniforme productnamen van provincies, waterschappen en gemeenten, plus producten van de Rijksoverheid. Meer over de UPL en het gebruik daarvan leest u in de Toelichting bij de Uniforme Productnamenlijst (pdf 846 kb). Bij de totstandkoming van de UPL is gebruik gemaakt van de Schrijfwijzer voor de Uniforme Productnamenlijst (pdf 102 kb).

De UPL wordt op twee manieren gepresenteerd:
 
Niet alle uniforme productnamen zijn relevant voor elke organisatie. Er is daarom een aparte lijst met relevante uniforme productnamen voor elke bestuurslaag. Deze lijsten tonen alleen de actuele uniforme productnamen.
 
Voor geautomatiseerde verwerking is de lijst tevens in diverse gestructureerde formaten beschikbaar:
Downloads UPL
UPL Actueelhtmlplaincsvjsontsvxml
UPL Historischhtmlplaincsvjsontsvxml

De link naar de UPL Historisch bevat een peildatum. Door een peildatum te kiezen (bijvoorbeeld ...UPL-historisch.plain?peildatum=2018-01-01) kan de actuele situatie op de peildatum worden opgevraagd. Door de peildatum leeg te laten worden alle gegevens opgevraagd.

De UPL-Komt-Voor-Als-lijst bevat alternatieve termen voor een groot aantal Uniforme Productnamen.

En er is een UPL-Themalijst die een overzicht bevat van Uniforme Productnamenen, geordend naar de thema’s uit de Taxonomie Beleidsagenda (TBA).

De volledige UPL met alle kenmerken kan worden verkregen door deze drie overzichten te combineren: UPL (historisch), UPL-Themalijst en UPL-Komt-Voor-Als-lijst. De overzichten zijn in diverse formaten te verkrijgen door ".html" in de link naar believen te vervangen door ".plain" (onopgemaakte html), ".csv" (comma separated values), ".json" (json), ".tsv" (tab separated values) of ".xml" (XML).

Beheerder
Bron

Eigenaren van producten- en dienstencatalogi

Data