dcterms:title

Kenmerken

Term name
title
Label
Titel
Type
Eigenschap
Definitie
De naam die gegeven is aan het informatieobject.
Doel
Informatieobjecten vindbaar maken voor mensen. De titel is vaak het belangrijkste aspect bij het beoordelen van een lijst met zoekresultaten.
Toelichting

In het algemeen is de titel de naam waaronder de informatiebron formeel bekend staat. De titel moet zo onderscheidend mogelijk zijn, en los van zijn context veelzeggend zijn. Anticipeer hiermee op andere informatieobjecten met een vergelijkbare titel. Neem bijvoorbeeld een jaartal of locatieaanduiding op.

Voorbeelden

  • Verbeter "Toelichting WOZ-aanslag" in "Toelichting WOZ-aanslag gemeente Utrecht 2010".
  • Verbeter "bestemmingsplan Bloemen- en Geleerdenbuurt" in "bestemmingsplan Bloemen- en Geleerdenbuurt Den Helder 2008".
  • Verbeter “Toelichting Belastingaangifte” in “Toelichting aangifte inkomstenbelasting 2009”.
  • Verbeter "Plan van Aanpak 28-04-2006" in "Plan van Aanpak herontwerp www.onzewebsite.nl – versie 1.0 28-04-2009"
Verplichting
Verplicht
Beheerder
The Dublin Core® Metadata Initiative
Bron
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-title
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.title" content="">
<meta name="DCTERMS.title" content="" lang="nl">
Bijvoorbeeld:
<meta name="DCTERMS.title" content="Toelichting Belastingaangifte 2002">
<meta name="DCTERMS.title" content="Toelichting Belastingaangifte 2002" lang="nl">
XML Syntax
<dcterms:title></dcterms:title>
<dcterms:title xml:lang="nl"></dcterms:title>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:title>Toelichting Belastingaangifte 2002</dcterms:title>
<dcterms:title xml:lang="nl">Toelichting Belastingaangifte 2002</dcterms:title>
XHTML+RDFa syntax
<meta property="dcterms:title" content="" />
<meta property="dcterms:title" content="" xml:lang=""/>
Bijvoorbeeld:
<meta property="dcterms:title" content="Toelichting Belastingaangifte 2002" />
<meta property="dcterms:title" content="Toelichting Belastingaangifte 2002" xml:lang="nl" />