StandaardenOverheid.nl

dcterms:mediator

Kenmerken
Term name
mediator
Label
Bemiddelaar
Type
Definitie

Organisatie of persoon die toegang verleent tot het informatieobject en voor wie het object bedoeld is of nuttig is.

Doel

Informatieobjecten vinden aan de hand van de bemiddelende persoon of organisatie.

Toelichting

Overheden werken soms met ondersteunende of intermediaire organisaties. Deze bemiddelende rol kan expliciet benoemd worden als dit de vindbaarheid van de informatieobjecten ondersteund.

Voorbeelden

  • RDW is mediator tot een APK-keuringsrapport, dat gemaakt wordt door een APK-erkende garage.
  • Notaris kan mediator zijn tot het handelsregister voor inschrijving van een bv, nv en stichting.
Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin CoreĀ® Metadata Initiative
Bron
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.mediator" content="">
<meta name="DCTERMS.mediator" content="" scheme="">
Bijvoorbeeld:
<meta name="DCTERMS.mediator" content="KvK">
<meta name="DCTERMS.mediator" content="KvK" scheme="OVERHEID.Doelgroep">
XML Syntax
<dcterms:mediator></dcterms:mediator>
<dcterms:mediator scheme=""></dcterms:mediator>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:mediator>KvK</dcterms:mediator>
<dcterms:mediator scheme="overheid:Doelgroep>KvK</dcterms:mediator>
XHTML+RDFa syntax
<link rel="dcterms:mediator" href="" />
<link rel="dcterms:mediator" href="" title="" />
Bijvoorbeeld:
<meta property="dcterms:mediator" content="KvK"/>
<meta property="dcterms:mediator" content="KvK" datatype="overheid:Doelgroep"/>