Versies van OWMS

OWMS versie 3.5

In augustus 2008 is OWMS versie 3.5 vastgesteld als eerste volwaardige versie. Op dat moment was al bekend dat er nog ontwikkelingen zouden volgen. Met name op het gebied van het gebruik van pointers (URIs) en de metadata-eigenschap overheid:authority.

OWMS 3.5 heeft de status 'uitgefaseerd' wat wil zeggen dat deze versie niet langer wordt ondersteund.

OWMS versie 4.0

De laatste versie van OWMS is OWMS versie 4.0. Het voorstel voor OWMS 4.0 is op 15 juni 2010 door e-Overheid voor Burgers vastgesteld en gepubliceerd. KOOP gebruikt vanaf die datum OWMS 4.0 voor alle nieuwe ontwikkelingen tot 2022. OWMS 4.0 is uitontwikkeld en de publicatie is stabiel.

Wijzigingen in OWMS 4.0 ten opzichte van de vorige versie: OWMS 3.5

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De OWMS-kerneigenschappen zijn uitgebreid met de eigenschap overheid:authority
  • Ondersteuning van het gebruik van pointers (URIs)
  • Publicatie van waardelijsten met URIs volgens Linked Open Data principes.
  • Schrijfwijze voor XML-RDFa is toegevoegd
  • Een OWMS-inside variant van de XML-schemadefinitie

Uitgangspunt voor OWMS 4.0 is dat metadata die conform OWMS 3.5 is opgesteld ook OWMS 4.0-conform is (allow backward compatibility). OWMS 4.0 bouwt daarom voort op de afspraken van versie 3.5 over:

  • Een minimale set metadata-elementen voor alle overheidsinformatie (de OWMS-kern). Negen eigenschappen zijn verplicht voor alle overheidsinformatie die volgens OWMS van metadata is voorzien. Die 9 elementen noemen we 'OWMS kern'. Een informatiepublicatiemodel (IPM) is alleen OWMS-conform als het deze negen elementen bevat. In OWMS 3.5 waren dat acht elementen. In versie 4.0 wordt het element overheid:authority verplaatst van de mantel naar de OWMS-kern.
  • Betekenis van eigenschappen (semantiek van de metadata-elementen). Er is op basis van de Dublin Core standaard een uitgebreide set van eigenschappen (metadata-elementen) vastgesteld. In OWMS 4.0 zijn er geen aanpassingen aan de semantiek van de eigenschappen gedaan. Wel is de formulering en de toelichting in een aantal gevallen verbeterd.
  • Schrijfwijze van eigenschappen (syntax van de metadata-elementen). voor elk element schrijft OWMS voor welke naam gebruikt wordt en hoe een tag eruitziet in HTML. OWMS specificeert ook de XML-syntax voor de elementen. Ten opzichte van OWMS 3.5 is specificatie van een syntax voor XHTML-RDFa toegevoegd.
  • Schrijfwijze van de bijbehorende waarden (gecontroleerde waardelijsten). OWMS 4.0 biedt een beheer- en publicatieomgeving voor gecontroleerde lijsten met waarden (Vocabulary Encoding Schemes) die bij validatie van de metadata gebruikt kunnen worden. Voor elke waarde uit een waardelijst is volgens de Linked Open Data principes een corresponderende pointer gespecificeerd.
  • Validatiewijze van de syntax en waardebereik (schema's en validator). OWMS biedt een technisch framework dat als solide basis kan dienen voor validatie van metadata in XML-berichten. In versie 4.0 is er ook een XML-schemadefinitie beschikbaar die het mogelijk maakt om OWMS op te nemen in een bestaande schemadefinitie met een vrije structuur. We noemen dit principe OWMS-inside. Dit maakt OWMS breder toepasbaar. OWMS 4.0 wordt niet langer gespecificeerd in het RelaxNG-formaat.