dcterms:provenance (OWMS 3.5)

Kenmerken

Term name
provenance
Label
Herkomst
Type
Eigenschap
Definitie
Wijzigingen van eigenaar of zorgdrager van het informatieobject, vanaf het moment van creatie, die significant zijn voor zijn authenticiteit, integriteit en interpretatie.
Doel
Stelt de burger in staat de authenticiteit van het informatieobject vast te stellen.
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.provenance" content="">
Voorbeeld
<meta name="DCTERMS. provenance" content="Toeslagen worden vanaf 1-1-2007 verzorgd door de Belastingdienst en niet langer door het Ministerie van VROM."> 
XML Syntax
<dcterms:provenance></dcterms:provenance>
<dcterms:provenance resourceIdentifier=""/>
<dcterms:provenance =resourceIdentifier=""></dcterms:provenance>
Voorbeelden 
<dcterms:provenance>Toeslagen worden vanaf 1-1-2007 verzorgd door de Belastingdienst en niet langer door het Ministerie van VROM.</dcterms:provenance>
<dcterms:provenance resourceIdentifier="http://www.overheid.nl/provenance/355"/>
<dcterms:provenance resourceIdentifier="http://www.overheid.nl/provenance/355">Ministerie van VROM</dcterms:provenance>