StandaardenOverheid.nl

dcterms:dateSubmitted

Kenmerken
Term name
dataSubmitted
Label
Datum indiening
Type
Definitie

Datum waarop het informatieobject is ingediend of aangemeld.

Doel

Informatieobjecten vinden op datum waarop ze zijn ingediend.

Toelichting

Dit element kan bijvoorbeeld worden gebruikt om aan te geven wanneer een bezwaarschrift is ingediend.

Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin CoreĀ® Metadata Initiative
Bron
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.dateSubmitted" content="" scheme="XSD.date">
<meta name="DCTERMS.dateSubmitted" content="" scheme="XSD.dateTime">
Bijvoorbeeld:
<meta name="DCTERMS.dateSubmitted" content="2000-05-01" scheme="XSD.date">
<meta name="DCTERMS.dateSubmitted" content="2000-05-01T13:20:08" scheme="XSD.dateTime">
XML Syntax
<dcterms:dateSubmitted></dcterms:dateSubmitted>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:dateSubmitted>2000-05-01</dcterms:dateSubmitted>
<dcterms:dateSubmitted>2000-05-01T11:00:08</dcterms:dateSubmitted>
XHTML+RDFa syntax
<meta property="dcterms:dateSubmitted" content="" datatype="xsd:date" />
<meta property="dcterms:dateSubmitted" content="" datatype="xsd:dateTime" />
Bijvoorbeeld:
<meta property="dcterms:dateSubmitted" content="2000-05-01" datatype="xsd:date" />
<meta property="dcterms:dateSubmitted" content="2000-05-01T13:20:08" datatype="xsd:dateTime" />