dcterms:dateSubmitted

Kenmerken

Term name
dataSubmitted
Label
Datum indiening
Type
Eigenschap
Definitie
Datum waarop het informatieobject is ingediend of aangemeld.
Doel
Informatieobjecten vinden op datum waarop ze zijn ingediend.
Toelichting
Dit element kan bijvoorbeeld worden gebruikt om aan te geven wanneer een bezwaarschrift is ingediend.
Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin Core® Metadata Initiative
Bron
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-dateSubmitted
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.dateSubmitted" content="" scheme="XSD.date">
<meta name="DCTERMS.dateSubmitted" content="" scheme="XSD.dateTime">
Bijvoorbeeld:
<meta name="DCTERMS.dateSubmitted" content="2000-05-01" scheme="XSD.date">
<meta name="DCTERMS.dateSubmitted" content="2000-05-01T13:20:08" scheme="XSD.dateTime">
XML Syntax
<dcterms:dateSubmitted></dcterms:dateSubmitted>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:dateSubmitted>2000-05-01</dcterms:dateSubmitted>
<dcterms:dateSubmitted>2000-05-01T11:00:08</dcterms:dateSubmitted>
XHTML+RDFa syntax
<meta property="dcterms:dateSubmitted" content="" datatype="xsd:date" />
<meta property="dcterms:dateSubmitted" content="" datatype="xsd:dateTime" />
Bijvoorbeeld:
<meta property="dcterms:dateSubmitted" content="2000-05-01" datatype="xsd:date" />
<meta property="dcterms:dateSubmitted" content="2000-05-01T13:20:08" datatype="xsd:dateTime" />