dcterms:isRequiredBy

Kenmerken

Term name
isRequiredBy
Label
Is vereist door
Type
Eigenschap
Definitie
Verwijzing naar een informatieobject dat voor de functie, levering of samenhang van de inhoud het beschreven informatieobject nodig heeft.
Doel
Informatieobjecten vinden die afhankelijk zijn van het beschreven informatieobject.
Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin Core® Metadata Initiative
Bron
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-isRequiredBy
Niet te verwarren met
  • dcterms:requires: Gebruik requires om te verwijzen naar informatieobjecten waar het beschreven object van afhankelijk is, en isRequiredBy om te verwijzen naar objecten die van het beschreven object afhankelijk zijn.
  • :
HTML 4.01 Syntax
<link rel= "DCTERMS.isRequiredBy" href="">
<link rel= "DCTERMS.isRequiredBy" href="" title="">
Bijvoorbeeld:
<link rel= "DCTERMS.isRequiredBy" href="http://www.minlnv.nl/cdlpub/servlet/CDLServlet?p_file_id=23842">
<link rel= "DCTERMS.isRequiredBy" href="http://www.minlnv.nl/cdlpub/servlet/CDLServlet?p_file_id=23842" title="Nota van 26 mei 1956">
XML Syntax
<dcterms:isRequiredBy resourceIdentifier=""/>
<dcterms:isRequiredBy resourceIdentifier=""></dcterms:isRequiredBy>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:isRequiredBy resourceIdentifier="http://www.minlnv.nl/cdlpub/servlet/CDLServlet?p_file_id=23842"/>
<dcterms:isRequiredBy resourceIdentifier="http://www.minlnv.nl/cdlpub/servlet/CDLServlet?p_file_id=23842">Nota van 26 mei 1956</dcterms:isRequiredBy>
XHTML+RDFa syntax
<link rel= "dcterms:isRequiredBy" href=""/>
<link rel= "dcterms:isRequiredBy" href="" title=""/>
Bijvoorbeeld:
<link rel= "dcterms:isRequiredBy" href="http://www.minlnv.nl/cdlpub/servlet/CDLServlet?p_file_id=23842"/>
<link rel= "dcterms:isRequiredBy" href="http://www.minlnv.nl/cdlpub/servlet/CDLServlet?p_file_id=23842" title="Nota van 26 mei 1956"/>