dcterms:title (OWMS 3.5)

Kenmerken

Term name
title
Label
Titel
Type
Eigenschap
Definitie
De naam die gegeven is aan het informatieobject.
Doel
Herkenbaar maken van het informatieobject voor de mens. De titel is vaak het belangrijkste referentiepunt in de lijst zoekresultaten. De titel moet daarom zo identificerend mogelijk zijn. De burger in staat stellen informatieobjecten met een bepaalde titel te vinden of meer specifiek te zoeken.
Toelichting

In het algemeen is de titel de naam waaronder de informatiebron formeel bekend staat.

Voorbeeld

  • De Peter Krijgsman aanklacht: rapport van een aanklacht door Mr. Arend van Wolhoven te Delft.

Probeer met de titel te anticiperen op andere informatieobjecten met een vergelijkbare titel door bijvoorbeeld een jaartal of locatieaanduiding op te nemen. Bijvoorbeeld:

  • Toelichting Belastingaangifte 2002
  • Toelichting Belastingaangifte 2003

Dit is nuttiger dan een lange lijst documenten die allemaal de titel "Toelichting Belastingaangifte" hebben.

Vaak is een titel alleen voor een groep personen op een bepaald moment identificerend. Bijvoorbeeld "Plan van Aanpak 28-04-2006" zegt weinig als je dit in Google als zoekresultaat ziet.

Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.title" content="">
Voorbeeld
<meta name="DCTERMS.title" content="Toelichting Belastingaangifte 2002"> 
XML Syntax
<dcterms:title></dcterms:title>
Voorbeeld
<dcterms:title>Toelichting Belastingaangifte 2002</dcterms:title>