dcterms:subject

Kenmerken

Term name
subject
Label
Onderwerp
Type
Eigenschap
Definitie
Onderwerp van het informatieobject.
Doel
Informatieobjecten vinden op onderwerp.
Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin Core® Metadata Initiative
Bron
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-subject
Niet te verwarren met
  • dcterms:type: Subject zegt waar het informatieobject over gaat, type geeft aan wat voor informatieobject het is.
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.subject" content="">
<meta name="DCTERMS.subject" content="" scheme="">
<link rel= "DCTERMS.subject" href="">
<link rel= "DCTERMS.subject" href="" title="">
Bijvoorbeeld:
<meta name="DCTERMS.subject" content="onderwijs">
<meta name="DCTERMS.subject" content="onderwijs" scheme="Overheid:VSR">
<link rel= "DCTERMS.subject" href=" http://www.overheid.nl/owms/terms/onderwijs">
<link rel= "DCTERMS.subject" href=" http://www.overheid.nl/owms/terms/onderwijs" title="onderwijs" >
XML Syntax
<dcterms:subject></dcterms:subject>
<dcterms:subject scheme=""></dcterms:subject>
<dcterms:subject resourceIdentifier="" />
<dcterms:subject resourceIdentifier=""></dcterms:subject>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:subject>onderwijs</dcterms:subject>
<dcterms:subject scheme="overheid:VSR">onderwijs</dcterms:subject>
<dcterms:subject resourceIdentifier="http://www.overheid.nl/owms/terms/onderwijs"/>
<dcterms:subject resourceIdentifier="http://www.overheid.nl/owms/terms/onderwijs>onderwijs</dcterms:subject>
XHTML+RDFa syntax
<link rel= "dcterms:subject" href=""/>
<link rel= "dcterms:subject" href="" title=""/>
Bijvoorbeeld:
<link rel= "dcterms:subject" href="http://www.overheid.nl/owms/terms/onderwijs"/>
<link rel= "dcterms:subject" href=" http://www.overheid.nl/owms/terms/onderwijs" title="onderwijs" />