StandaardenOverheid.nl

dcterms:license

Kenmerken
Term name
license
Label
Licentie
Type
Definitie

Een juridisch document dat formeel beschrijft hoe het informatieobject gebruikt mag worden.

Doel

Informatieobjecten vinden op basis van het recht op gebruik.

Toelichting

Zonder expliciete reden voor voorbehoud, is het als overheidsorganisatie mogelijk om te vermelden: "Geen rechten voorbehoud." als alternatief voor een creative commons-licentie.

Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin CoreĀ® Metadata Initiative
Bron
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.license" content="" >
<meta name=" DCTERMS.license" content="" scheme="">
<link rel= "DCTERMS.license" href="">
<link rel= "DCTERMS.license" href="" title="" >
Bijvoorbeeld:
<meta name="DCTERMS.license" content="Open licentie">
<meta name="DCTERMS.license" content="ND" scheme="CC.Licenties">
<link rel= "DCTERMS.license" href="http://www.overheid.nl/licenties/05">
<link rel= "DCTERMS.license" href="http://www.overheid.nl/licenties/05" title="Licentie">
XML Syntax
<dcterms:license></dcterms:license>
<dcterms:license scheme=""></dcterms:license>
<dcterms:license resourceIdentifier="">
<dcterms:license resourceIdentifier=""></dcterms:license>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:license>Open licentie</dcterms:license>
<dcterms:license scheme="cc:Licenties">ND</dcterms:license>
<dcterms:license resourceIdentifier="http://www.overheid.nl/licenties/05"/>
<dcterms:license resourceIdentifier="http://www.overheid.nl/licenties/05">Licentie</dcterms:license>
XHTML+RDFa syntax
<meta property="dcterms:license" content="" />
<meta property="dcterms:license" content="" datatype=""/>
<link rel= "dcterms:license" href=""/>
<link rel= "dcterms:license" href="" title=""/>
Bijvoorbeeld:
<meta property=" dcterms:license" content="Open licentie" />
<meta property=" dcterms:license" content="ND" datatype="cc:Licenties"/>
<link rel= "dcterms:license" href="http://www.overheid.nl/licenties/05"/>
<link rel= "dcterms:license" href="http://www.overheid.nl/licenties/05" title="Licentie"/>