OWMS 3.5

OWMS 3.5 is vervangen door OWMS 4.0. Alles over de verschillende versies vindt u op de owms homepage.

De Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) is de metadatastandaard voor informatie van de Nederlandse overheid op internet. De standaard is gebaseerd op de internationale metadatastandaard van het Dublin Core Metadata Initiative (DCMI).

OWMS bestaat uit afspraken over semantiek en syntax van:

Naast deze on-line documentatie zijn er nog drie documenten:

  • Introductie OWMS 3.5
    Geeft overzicht over de componenten en organisatie van de standaard. Gebruik dit document als inleiding tot OWMS en om overzicht te krijgen over de componenten van OWMS.
  • Conceptueel en semantisch model OWMS 3.5
    Geeft definities van de concepten die ten grondslag liggen aan OWMS. Gebruik dit document indien diepgaande kennis over de achtergronden van OWMS nodig is.
  • Technisch Framework OWMS 3.5
    Geeft een beschrijving van de XML-schemadefinitie en andere technische componenten waarmee OWMS metadata in XML kan worden gevalideerd. Gebruik dit document indien u een technische toepassing van OWMS ontwikkelt. Bijvoorbeeld een XML-schema-definitie bij een IPM.

Het technisch framework van OWMS 3.5 definieert de standaard in XML-Schemadefinitie.