StandaardenOverheid.nl

overheid:KoninklijkHuis (OWMS 3.5)

Kenmerken
Waarden
Term name
KoninklijkHuis
Label
Koninklijk Huis
Type
Onderhoudsprocedure

Veranderingen van indeling of naamgeving worden gesignaleerd door Overheid.nl en verwerkt in deze lijst. Vragen over de samenstelling van de lijst kunnen gesteld worden aan advies@Overheid.nl

Eigenschappen
Data