dcterms:dateAccepted

Kenmerken

Term name
dateAccepted
Label
Acceptatiedatum
Type
Eigenschap
Definitie
Datum waarop het informatieobject is geaccepteerd.
Doel
Informatieobjecten vinden op datum van goedkeuren.
Toelichting

Het informatieobject wordt geaccepteerd in haar status.

Voorbeeld

  • Een vergadering keurt het vergaderverslag van een eerdere bijeenkomst goed (accepteert het document als verslag van de bijeenkomst).
Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin Core® Metadata Initiative
Bron
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-dateAccepted
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.dateAccepted" content="" scheme="XSD.date">
<meta name="DCTERMS.dateAccepted" content="" scheme="XSD.dateTime">
Bijvoorbeeld:
<meta name="DCTERMS.dateAccepted" content="2000-05-01" scheme="XSD.date">
<meta name="DCTERMS.dateAccepted" content="2000-05-01T13:20:08" scheme="XSD.dateTime">
XML Syntax
<dcterms:dateAccepted></dcterms:dateAccepted>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:dateAccepted>2000-05-01</dcterms:dateAccepted>
<dcterms:dateAccepted>2000-05-01T11:00:08</dcterms:dateAccepted>
XHTML+RDFa syntax
<meta property="dcterms:dateAccepted" content="" datatype="xsd:date" />
<meta property="dcterms:dateAccepted" content="" datatype="xsd:dateTime" />
Bijvoorbeeld:
<meta property="dcterms:dateAccepted" content="2000-05-01" datatype="xsd:date" />
<meta property="dcterms:dateAccepted" content="2000-05-01T13:20:08" datatype="xsd:dateTime" />