StandaardenOverheid.nl

dcterms:dateAccepted

Kenmerken
Term name
dateAccepted
Label
Acceptatiedatum
Type
Definitie

Datum waarop het informatieobject is geaccepteerd.

Doel

Informatieobjecten vinden op datum van goedkeuren.

Toelichting

Het informatieobject wordt geaccepteerd in haar status.

Voorbeeld

  • Een vergadering keurt het vergaderverslag van een eerdere bijeenkomst goed (accepteert het document als verslag van de bijeenkomst).
Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin CoreĀ® Metadata Initiative
Bron
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.dateAccepted" content="" scheme="XSD.date">
<meta name="DCTERMS.dateAccepted" content="" scheme="XSD.dateTime">
Bijvoorbeeld:
<meta name="DCTERMS.dateAccepted" content="2000-05-01" scheme="XSD.date">
<meta name="DCTERMS.dateAccepted" content="2000-05-01T13:20:08" scheme="XSD.dateTime">
XML Syntax
<dcterms:dateAccepted></dcterms:dateAccepted>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:dateAccepted>2000-05-01</dcterms:dateAccepted>
<dcterms:dateAccepted>2000-05-01T11:00:08</dcterms:dateAccepted>
XHTML+RDFa syntax
<meta property="dcterms:dateAccepted" content="" datatype="xsd:date" />
<meta property="dcterms:dateAccepted" content="" datatype="xsd:dateTime" />
Bijvoorbeeld:
<meta property="dcterms:dateAccepted" content="2000-05-01" datatype="xsd:date" />
<meta property="dcterms:dateAccepted" content="2000-05-01T13:20:08" datatype="xsd:dateTime" />