dcterms:spatial

Kenmerken

Term name
spatial
Label
Locatie
Type
Eigenschap
Definitie
Geografische aanduiding van de plek op aarde waar het informatieobject betrekking op heeft.
Doel
Informatieobjecten vinden op basis van geografische kenmerken, zoals een wijk- of straatnaam, of via een kaart.
Toelichting

Voorbeelden

  • een bouwvergunning voor het adres Nieuwe Duinweg 22-24, 2587 AD in Den Haag: schema overheid:postcodeHuisnummer, waarde '2587AD22-24'
  • Voor de APV van Arnhem (betreffende het grondgebied van Arnhem): schema overheid:gemeente, waarde 'Arnhem'.
Verplichting
Verplicht indien van toepassing.
Beheerder
The Dublin Core® Metadata Initiative
Bron
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-spatial
Niet te verwarren met
  • dcterms:subject: Spatial bevat informatie over de locatie waarop de inhoud van het informatieobject betrekking heeft, subject geeft aan waar het informatieobject over gaat. Ook al bevat subject een locatieaanduiding, dan is het expliciet toevoegen van spatial noodzakelijk om het informatieobject (correct) te vinden via een kaart.
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.spatial" scheme="" content="">
<link rel="DCTERMS.spatial" href=""/>
<link rel="DCTERMS.spatial" href="" title=""/>
Bijvoorbeeld:
<meta name="DCTERMS.spatial" scheme="OVERHEID.PostcodeHuisnummer" content="2587AD24-26">
<meta name="DCTERMS.spatial" scheme="OVERHEID.Gemeente" content="'s-Gravenhage">
<link rel="DCTERMS.spatial" href="http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/'s-Gravenhage" />
<link rel="DCTERMS.spatial" href="http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/'s-Gravenhage" title="'s-Gravenhage" />
XML Syntax
<dcterms:spatial scheme=""></dcterms:spatial>
<dcterms:spatial resourceIdentifier=""/>
<dcterms:spatial resourceIdentifier=""></dcterms>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:spatial scheme="overheid:PostcodeHuisnummer">2587AD24-26</dcterms:spatial>
<dcterms:spatial scheme="overheid:Gemeente">Zoetermeer</dcterms:spatial>
<dcterms:spatial resourceIdentifier="http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Zoetermeer_(gemeente)" />
<dcterms:spatial resourceIdentifier="http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Zoetermeer_(gemeente)">Zoetermeer</dcterms:spatial>
XHTML+RDFa syntax
<meta property="dcterms:spatial" content="" datatype="" />
<link rel="dcterms:spatial" href="" title="" /> 
Bijvoorbeeld:
<meta property="dcterms:spatial" content="2587AD24-26" datatype="overheid:PostcodeHuisnummer" />
<link rel="dcterms:spatial" href="http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Zoetermeer_(gemeente)" />
<link rel="dcterms:spatial" href="http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Zoetermeer_(gemeente)" title="Zoetermeer" />