overheid:TaxonomieBeleidsagenda

Kenmerken

Waarden
Ga naar waarden
Term name
TaxonomieBeleidsagenda
Label
Taxonomie beleidsagenda
Type
Waardelijst
Definitie
Actuele beleidsonderwerpen.
Onderhoudsprocedure
KOOP voert over de Taxonommie Beleiedsagenda overleg met overheden die officiële overheidsinformatie bekendmaken via de publicatievoorzieningen van KOOP.
Toelichting

De Taxonomie Beleidsagenda staat ook bekend onder de naam Activiteitenindex. In Bijlage 13 van het advies van de commissie Wallage uit 2001 staat een pleidooi voor

"(...) een activiteitenindex (...) met betrekking tot onderwerpen, die behoren bij de beleidsagenda van directies of diensten (...) De activiteitenindex wordt tenminste jaarlijks bij de begroting geactualiseerd (...)"

De eerste versies hiervan werden door een interdepartementale redactie (Commissie Nieuwe Media (CNM)) samengesteld op basis van de beleidsthema’s in de regeerakkoorden. Sinds rijksoverheid.nl overstapte op een nieuwe themaindeling werd de Taxonomie Beleidsagenda niet langer jaarlijks bijgewerkt. Wel werd deze toegepast in de metadata van Officiële Bekendmakingen. Sinds 2014 wordt de lijst ook gebruikt voor bekendmakingen door decentrale overheden en voert KOOP weer redactie op deze lijst.

Op basis van deze thema-indeling is in 2019 een verbeterde en geactualiseerde indeling opgesteld: de Thema-indeling voor Officiële Publicaties (TOP-lijst). Voor nieuw te ontwikkelen toepassingen adviseert KOOP om de TOP-lijst te gebruiken.

Beheerder
KOOP

Downloads