StandaardenOverheid.nl

overheid:isRatifiedBy

Kenmerken
Term name
isRatifiedBy
Label
Beslisser
Type
Definitie

Het bestuursorgaan dat of de gemandateerde functionaris die een besluit tot vaststelling van het informatieobject heeft genomen.

Doel

Informatieobject vinden op basis van de persoon of organisatie die het informatieobject in haar status heeft bekrachtigd.

Toelichting

Het bestuursorgaan dat, of de gemandateerde functionaris die het informatieobject heeft bekrachtigd.

Voorbeeld

  • Voor overheid:bestuursorgaanGemeente: College van Burgemeester en wethouders.
Verplichting
Optioneel
Beheerder
KOOP
Bron

e-Overheid voor Burgers

Niet te verwarren met
  • dcterms:creator: De creator is de organisatie die het informatieobject heeft gecreĆ«erd. Creator verwijst naar een uitvoerende organisatie, isRatifiedBy naar een bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor een beslissing.
  • dcterms:publisher: De publisher is de organisatie die het document beschikbaar stelt. Men zou bijvoorbeeld contact opnemen met de publisher met vragen over het bestellen van extra exemplaren of de auteursrechten.
  • dcterms:contributor: Een Contributor speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van de inhoud, maar draagt een duidelijk andere verantwoordelijkheid dan de Beslisser. Dit is nooit de eindverantwoordelijkheid, maar is van ondersteunende aard.
  • overheid:authority: De eindverantwoordelijke is een overheidsorganisatie, terwijl de beslisser een bestuursorgaan is, mogelijk van die overheidsorganisatie. De eindverantwoordelijke is bijvoorbeeld de gemeente, terwijl de beslisser de gemeenteraad is, of het college van burgemeester en wethouders.
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="OVERHEID.isRatifiedBy" scheme="" content="">
Voorbeeld
<meta name="OVERHEID.isRatifiedBy" scheme="OVERHEID.BestuursorgaanGemeente" content="college van burgemeester en wethouders">
XML Syntax
<overheid:isRatifiedBy scheme=""></overheid:isRatifiedBy>
Voorbeeld
<overheid:isRatifiedBy scheme="overheid:BestuursorgaanGemeente">college van burgemeester en wethouders</overheid:isRatifiedBy>
XHTML+RDFa syntax
<meta property="overheid:isRatifiedBy" scheme="" content=""/> 
Bijvoorbeeld:
<meta property="overheid:isRatifiedBy" scheme="overheid:BestuursorgaanGemeente" content="college van burgemeester en wethouders"/>