overheid:Informatietype

Kenmerken

Waarden
Ga naar waarden
Term name
Informatietype
Label
Informatietype
Type
Waardelijst
Toelichting
Lijst met soorten van informatieobjecten. De lijst is nog in ontwikkeling.
Beheerder
KOOP
Bron
e-Overheid voor Burgers
Eigenschappen

Downloads