dcterms:hasPart

Kenmerken

Term name
hasPart
Label
Omvat onderdeel
Type
Eigenschap
Definitie
Verwijzing naar een informatieobject dat fysiek of logisch onderdeel is van het beschreven object.
Doel
Informatieobjecten vinden die onderdeel zijn van het beschreven informatieobject.
Toelichting
Dit element wordt met name gebruikt voor het koppelen van metadata aan een pdf-document. Uitgangspunten hierbij zijn dat er in het pdf-document geen metadata toegevoegd kunnen worden; dat de metadata in een apart html-document opgenomen worden; dat de metadata in het html-document het pdf-document beschrijft; dat er in het html-document een element hasPart staat dat verwijst naar het pdf-document.
Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin Core® Metadata Initiative
Bron
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-hasPart
Niet te verwarren met
  • dcterms:isPartOf: IsPartOf verwijst naar een informatieobject waar het beschreven object onderdeel van uitmaakt, hasPart verwijst juist naar informatieobjecten die onderdeel zijn van het beschreven object.
  • dcterms:IsFormat/dcterms:hasFormat: Gebruik deze eigenschappen als informatieobjecten dezelfde intellectuele inhoud bevatten, maar in een ander formaat opgeslagen zijn.
HTML 4.01 Syntax
<link rel= "DCTERMS.hasPart" href="">
<link rel= "DCTERMS.hasPart" href="" title="">
Bijvoorbeeld:
<link rel= "DCTERMS.hasPart" href=" http://www.overheid.nl/case/1234/chp1">
<link rel= "DCTERMS.hasPart" href=" http://www.overheid.nl/case/1234/chp1" title="Hoofdstuk 1 van case 1234">
XML Syntax
<dcterms:hasPart resourceIdentifier=""/>
<dcterms:hasPart resourceIdentifier=""></dcterms:hasPart>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:hasPart resourceIdentifier="http://www.overheid.nl/case/1234/chp1"/>
<dcterms:hasPart resourceIdentifier="http://www.overheid.nl/case/1234/chp1" >Hoofdstuk 1 van case 1234</dcterms:hasPart>
XHTML+RDFa syntax
<link rel= "dcterms:hasPart" href=""/>
<link rel= "dcterms:hasPart" href="" title=""/>
Bijvoorbeeld:
<link rel= "dcterms:hasPart" href=" http://www.overheid.nl/case/1234/chp1"/>
<link rel= "dcterms:hasPart" href=" http://www.overheid.nl/case/1234/chp1" title="Hoofdstuk 1 van case 1234"/>