dcterms:type (OWMS 3.5)

Kenmerken

Term name
type
Label
Informatietype
Type
Eigenschap
Definitie
Aard of soort van het informatieobject.
Doel
Duidelijk maken tot welke soort van informatie het informatieobject behoort.
Toelichting
Voorbeelden van collecties van informatieobjecten van hetzelfde informatietype zijn: bekendmakingen, producten en diensten, wet- en regelgeving.
Niet te verwarren met

dcterms:format
Format heeft betrekking op de fysieke of softwarematige vorm van het informatieobject, zoals bestandsextensies. Type heeft betrekking op de inhoud van het informatieobject.
dcterms:subject
Type beschrijft wat het informatieobject is, subject waar het informatieobject over gaat.

HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.type" scheme="" content="">
Voorbeelden
<meta name="DCTERMS.type" scheme="OVERHEID.Informatietype" content="bekendmaking">
<meta name="DCTERMS.type" scheme="OVERHEIDvg.Documenttype" content="beschikking"> 
XML Syntax
<dcterms:type scheme=""></dcterms:type>
Voorbeelden
<dcterms:type scheme="overheid:Informatietype">bekendmaking</dcterms:type>
<dcterms:type scheme="overheidvg:Documenttype">beschikking</dcterms:type>