StandaardenOverheid.nl

dcterms:language (OWMS 3.5)

Kenmerken
Term name
language
Label
Taal
Type
Definitie

Taal van het informatieobject.

Doel

Mogelijk maken om informatieobjecten te vinden in een bepaalde taal.

Toelichting

Indien een document in meerdere talen is opgesteld, zoals bijvoorbeeld een tweetalige folder, dan kan het element language herhaald worden.

Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.language" scheme="DCTERMS.RFC4646" content="">
Voorbeeld
<meta name="DCTERMS.language" scheme="DCTERMS.RFC4646" content="fy-NL"> 
XML Syntax
<dcterms:language scheme="dcterms:RFC4646"></dcterms:language>
Voorbeeld
<dcterms:language scheme="dcterms:RFC4646">nl-NL</dcterms:language>