dcterms:language (OWMS 3.5)

Kenmerken

Term name
language
Label
Taal
Type
Eigenschap
Definitie
Taal van het informatieobject.
Doel
Mogelijk maken om informatieobjecten te vinden in een bepaalde taal.
Toelichting
Indien een document in meerdere talen is opgesteld, zoals bijvoorbeeld een tweetalige folder, dan kan het element language herhaald worden.
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.language" scheme="DCTERMS.RFC4646" content="">
Voorbeeld
<meta name="DCTERMS.language" scheme="DCTERMS.RFC4646" content="fy-NL"> 
XML Syntax
<dcterms:language scheme="dcterms:RFC4646"></dcterms:language>
Voorbeeld
<dcterms:language scheme="dcterms:RFC4646">nl-NL</dcterms:language>