StandaardenOverheid.nl

dcterms:subject (OWMS 3.5)

Kenmerken
Term name
subject
Label
Onderwerp
Type
Definitie

Onderwerp van het informatieobject.

Doel

Mogelijk maken voor de burger om informatieobjecten te vinden op onderwerp of om informatieobjecten te groeperen op onderwerp.

Niet te verwarren met

dcterms:type
Subject zegt waar het informatieobject over gaat, type geeft aan wat voor informatieobject het is.

Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.subject" content="">
Voorbeeld
<meta name="DCTERMS.subject" content="onderwijs">
XML Syntax
<dcterms:subject></dcterms:subject>
<dcterms:subject scheme=""></dcterms:subject>
<dcterms:subject resourceIdentifier="" />
<dcterms:subject resourceIdentifier=""></dcterms:subject>
Voorbeeld
<dcterms:subject>fraude</dcterms:subject>
<dcterms:subject scheme="overheid:Thesaurus">fraude</dcterms:subject>
<dcterms:subject resourceIdentifier="http://www.overheid.nl/thesaurus/fraude"/>
<dcterms:subject resourceIdentifier="http://www.overheid.nl/thesaurus/fraude">fraude</dcterms:subject>