StandaardenOverheid.nl

dcterms:isReplacedBy

Kenmerken
Term name
isReplacedBy
Label
Is vervangen door
Type
Definitie

Verwijzing naar een informatieobject dat het beschreven object vervangt.

Doel

De actuele versie van een informatieobject vinden.

Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin CoreĀ® Metadata Initiative
Bron
HTML 4.01 Syntax
<link rel= "DCTERMS.isReplacedBy" href="">
<link rel= "DCTERMS.isReplacedBy" href="" title="">
Bijvoorbeeld:
<link rel= "DCTERMS.isReplacedBy" href="http://www.minlnv.nl/cdlpub/servlet/CDLServlet?p_file_id=23842">
<link rel= "DCTERMS.isReplacedBy" href="http://www.minlnv.nl/cdlpub/servlet/CDLServlet?p_file_id=23842" title="Nota van 26 mei 1956">
XML Syntax
<dcterms:isReplacedBy resourceIdentifier=""/>
<dcterms:isReplacedBy resourceIdentifier=""></dcterms:isReplacedBy>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:isReplacedBy resourceIdentifier="http://www.minlnv.nl/cdlpub/servlet/CDLServlet?p_file_id=23842"/>
<dcterms:isReplacedBy resourceIdentifier="http://www.minlnv.nl/cdlpub/servlet/CDLServlet?p_file_id=23842">Nota van 26 mei 1956</dcterms:isReplacedBy>
XHTML+RDFa syntax
<link rel= "dcterms:isReplacedBy" href=""/>
<link rel= "dcterms:isReplacedBy" href="" title=""/>
Bijvoorbeeld:
<link rel= "dcterms:isReplacedBy" href="http://www.minlnv.nl/cdlpub/servlet/CDLServlet?p_file_id=23842"/>
<link rel= "dcterms:isReplacedBy" href="http://www.minlnv.nl/cdlpub/servlet/CDLServlet?p_file_id=23842" title="Nota van 26 mei 1956"/>