StandaardenOverheid.nl

dcterms:rightsHolder

Kenmerken
Term name
rightsHolder
Label
Rechthebbende
Type
Definitie

Een persoon of organisatie die de rechten van het informatieobject bezit of beheert.

Doel

Laten zien wie de rechten van het informatieobject heeft of beheert.

Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin CoreĀ® Metadata Initiative
Bron
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.rightsHolder" content="">
<meta name="DCTERMS.rightsHolder" content="" scheme="">
Bijvoorbeeld:
<meta name="DCTERMS.rightsHolder" content="Bibliothecaris Gemeentelijke Bib Amersfoort">
<meta name="DCTERMS.rightsHolder" content="Utrecht" scheme="overheid:Gemeente">
XML Syntax
<dcterms:rightsHolder></dcterms:rightsHolder>
<dcterms:rightsHolder scheme=""></dcterms:rightsHolder>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:rightsHolder>Bibliothecaris Gemeentelijke Bib Amersfoort</dcterms:rightsHolder>
<dcterms:rightsHolder scheme="overheid:Gemeente">Utrecht</dcterms:rightsHolder>
XHTML+RDFa syntax
<meta property="dcterms:rightsHolder" content=""/>
<meta property="dcterms:rightsHolder" content="" scheme=""/>
Bijvoorbeeld:
<meta property="dcterms:rightsHolder" content="Bibliothecaris Gemeentelijke Bib Amersfoort"/>
<meta property="dcterms::rightsHolder" content="Utrecht" scheme="overheid:Gemeente"/>