dcterms:rightsHolder

Kenmerken

Term name
rightsHolder
Label
Rechthebbende
Type
Eigenschap
Definitie
Een persoon of organisatie die de rechten van het informatieobject bezit of beheert.
Doel
Laten zien wie de rechten van het informatieobject heeft of beheert.
Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin Core® Metadata Initiative
Bron
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-rightsHolder
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.rightsHolder" content="">
<meta name="DCTERMS.rightsHolder" content="" scheme="">
Bijvoorbeeld:
<meta name="DCTERMS.rightsHolder" content="Bibliothecaris Gemeentelijke Bib Amersfoort">
<meta name="DCTERMS.rightsHolder" content="Utrecht" scheme="overheid:Gemeente">
XML Syntax
<dcterms:rightsHolder></dcterms:rightsHolder>
<dcterms:rightsHolder scheme=""></dcterms:rightsHolder>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:rightsHolder>Bibliothecaris Gemeentelijke Bib Amersfoort</dcterms:rightsHolder>
<dcterms:rightsHolder scheme="overheid:Gemeente">Utrecht</dcterms:rightsHolder>
XHTML+RDFa syntax
<meta property="dcterms:rightsHolder" content=""/>
<meta property="dcterms:rightsHolder" content="" scheme=""/>
Bijvoorbeeld:
<meta property="dcterms:rightsHolder" content="Bibliothecaris Gemeentelijke Bib Amersfoort"/>
<meta property="dcterms::rightsHolder" content="Utrecht" scheme="overheid:Gemeente"/>