dcterms:tableOfContents

Kenmerken

Term name
tableOfContents
Label
Inhoudsopgave
Type
Eigenschap
Definitie
Een overzicht van de onderdelen van het informatieobject.
Doel
Informatieobjecten beoordelen op basis van de inhoudsopgave.
Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin Core® Metadata Initiative
Bron
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-tableOfContents
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<link rel= "DCTERMS.tableOfContents" href="">
<link rel= "DCTERMS.tableOfContents" href="" title="">
Bijvoorbeeld:
<link rel= "DCTERMS.tableOfContents" href=" http://www.overheid.nl/docs/5998">
<link rel= "DCTERMS.tableOfContents" href=" http://www.overheid.nl/docs/5998" title="Inhoudsopgave" >
XML Syntax
<dcterms:tableOfContents resourceIdentifier=""/>
<dcterms:tableOfContents resourceIdentifier=""></dcterms:tableOfContents>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:tableOfContents resourceIdentifier="http://www.overheid.nl/docs/5998"/>
<dcterms:tableOfContents resourceIdentifier="http://www.overheid.nl/docs/5998">Inhoudsopgave</dcterms:replaces>
XHTML+RDFa syntax
<link rel= "dcterms:tableOfContents" href=""/>
<link rel= "dcterms:tableOfContents" href="" title=""/>
Bijvoorbeeld:
<link rel= "dcterms:tableOfContents" href="http://www.overheid.nl/docs/5998"/>
<link rel= "dcterms:tableOfContents" href="http://www.overheid.nl/docs/5998" title="Inhoudsopgave" />