StandaardenOverheid.nl

dcterms:tableOfContents

Kenmerken
Term name
tableOfContents
Label
Inhoudsopgave
Type
Definitie

Een overzicht van de onderdelen van het informatieobject.

Doel

Informatieobjecten beoordelen op basis van de inhoudsopgave.

Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin CoreĀ® Metadata Initiative
Bron
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<link rel= "DCTERMS.tableOfContents" href="">
<link rel= "DCTERMS.tableOfContents" href="" title="">
Bijvoorbeeld:
<link rel= "DCTERMS.tableOfContents" href=" http://www.overheid.nl/docs/5998">
<link rel= "DCTERMS.tableOfContents" href=" http://www.overheid.nl/docs/5998" title="Inhoudsopgave" >
XML Syntax
<dcterms:tableOfContents resourceIdentifier=""/>
<dcterms:tableOfContents resourceIdentifier=""></dcterms:tableOfContents>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:tableOfContents resourceIdentifier="http://www.overheid.nl/docs/5998"/>
<dcterms:tableOfContents resourceIdentifier="http://www.overheid.nl/docs/5998">Inhoudsopgave</dcterms:replaces>
XHTML+RDFa syntax
<link rel= "dcterms:tableOfContents" href=""/>
<link rel= "dcterms:tableOfContents" href="" title=""/>
Bijvoorbeeld:
<link rel= "dcterms:tableOfContents" href="http://www.overheid.nl/docs/5998"/>
<link rel= "dcterms:tableOfContents" href="http://www.overheid.nl/docs/5998" title="Inhoudsopgave" />