dcterms:available (OWMS 3.5)

Kenmerken

Term name
available
Label
Looptijd publicatie
Type
Eigenschap
Definitie
Datum waarop of periode waarin het informatieobject gepubliceerd wordt.
Doel
Mogelijk maken voor de burger om informatieobjecten te vinden op basis van de datum of periode waarop het document beschikbaar is.
Toelichting

De looptijd publicatie is de periode waarin het informatieobject digitaal openbaar beschikbaar is, bijvoorbeeld via internet.
Voorbeeld
Wanneer een document voor het eerst is gepubliceerd op 10 januari 2005 en na drie jaar wordt gearchiveerd, dan wordt available 2005-01-10/2008-01-10.

Niet te verwarren met

dcterms:issued
Gebruik issued voor ondertekeningsdatum of vaststellingsdatum. Dit is niet altijd de datum van publicatie.
dcterms:temporal
Temporal verwijst naar datums met betrekking tot de inhoud van het informatieobject (content), en niet datums over het informatieobject (container). Bijvoorbeeld, voor een document over de overheid in de 18e eeuw wordt "18e eeuw" opgenomen in 'temporal', en de publicatiedatum in 'available'.

Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.available" Scheme="DCTERMS.Period" content="">
Voorbeeld
<meta name="DCTERMS.available" Scheme="DCTERMS.Period" content="start=2003-01-03; end=2008-01-03;">
XML Syntax
<dcterms:available>
<start ></start>
<end ></end>
</dcterms:available>
Voorbeeld
<dcterms:available>
<start >2003-01-03</start>
<end >2008-01-03</end>