StandaardenOverheid.nl

dcterms:educationLevel (OWMS 3.5)

Kenmerken
Term name
educationLevel
Label
Opleidingsniveau
Type
Definitie

Omschrijving van het opleidingsniveau van de doelgroep van het informatieobject.

Doel

Mogelijk maken voor de burger om informatieobjecten te vinden die passen bij zijn opleidingsniveau.

Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.educationLevel" content="">
Voorbeeld
<meta name="DCTERMS.educationLevel" content="ISCED 0"> 
XML Syntax
<dcterms:educationLevel></dcterms:educationLevel>
Voorbeeld
<dcterms:educationLevel>ISCED 0</dcterms:educationLevel>