dcterms:educationLevel (OWMS 3.5)

Kenmerken

Term name
educationLevel
Label
Opleidingsniveau
Type
Eigenschap
Definitie
Omschrijving van het opleidingsniveau van de doelgroep van het informatieobject.
Doel
Mogelijk maken voor de burger om informatieobjecten te vinden die passen bij zijn opleidingsniveau.
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.educationLevel" content="">
Voorbeeld
<meta name="DCTERMS.educationLevel" content="ISCED 0"> 
XML Syntax
<dcterms:educationLevel></dcterms:educationLevel>
Voorbeeld
<dcterms:educationLevel>ISCED 0</dcterms:educationLevel>