dcterms:isReplacedBy (OWMS 3.5)

Kenmerken

Term name
isReplacedBy
Label
Is vervangen door
Type
Eigenschap
Definitie
Verwijzing naar een informatieobject dat het beschreven object vervangt.
Doel
Aan te geven dat een informatieobject niet langeer geldig is en wat de volgende versie is.
HTML 4.01 Syntax
<meta name=" DCTERMS.isReplacedBy dBy" content="">
Voorbeeld
<meta name="DCTERMS.isReplacedBy" content="http://www.minlnv.nl/cdlpub/servlet/CDLServlet?p_file_id=23842">
XML Syntax
<dcterms:isReplacedBy resourceIdentifier=""/>
<dcterms:isReplacedBy resourceIdentifier=""></dcterms:isReplacedBy>
Voorbeeld
<dcterms:isReplacedBy resourceIdentifier="http://www.minlnv.nl/cdlpub/servlet/CDLServlet?p_file_id=23842"/>
<dcterms:isReplacedBy resourceIdentifier="http://www.minlnv.nl/cdlpub/servlet/CDLServlet?p_file_id=23842">Nota van 26 mei 1956</dcterms:isReplacedBy>