dcterms:IMT (OWMS 3.5)

Kenmerken

Term name
IMT
Label
IMT
Type
Syntax Codeer Schema
Definitie
De set Internet Media Types van de Internet Assigned Numbers Authority.
Onderhoudsprocedure
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via e-mail: owms@ictu.nl
Toelichting

Voor een formele definitie zie dcterms:IMT. Formeel is dcterms:IMT een waardelijst. Totdat deze binnen OWMS is geimplementeerd wordt dcterms:IMT binnen OWMS als syntaxcodeerschema behandeld. Elke tekenreeks bestaande uit letters, gevolgd door een '/', gevolgd door letters wordt binnen OWMS als geldige dcterms:IMT-waarde beschouwd.

De meest gebruikte waarden uit dcterms:IMT voor Nederlandse overheidsbronnen zijn text/html en application/pdf.