dcterms:contributor (OWMS 3.5)

Kenmerken

Term name
contributor
Label
Bijdrager
Type
Eigenschap
Definitie
Organisatie of eventueel persoon verantwoordelijk voor het bijdragen aan de inhoud van het informatieobject.
Doel
Mogelijk maken voor de burger om informatieobjecten te vinden waar een bepaalde organisatie of persoon aan heeft bijgedragen. Gebruik de naam van de contributor om de eenheid aanduiden.
Toelichting

Voorbeelden
Voor een document geredigeerd door een medewerker van een afdeling:
Gemeente Rotterdam, Financiële Groep, Middelenbeheerder, Financien@gemeente.rotterdam.nl
Voor notulen geschreven door een secretaris, waarbij de voorzitter van de vergadering verantwoordelijk is voor de inhoud en als auteur wordt opgegeven:
Concept geschreven door Gemeente Utrecht, Regeneratieteam, Secretaris, rt@utrecht.nl
Neem zo mogelijk de volledige contactgegevens op, vooral als deze elders niet zijn opgenomen. Gebruik indien mogelijk algemene e-mailadressen in plaats van persoonlijke, omdat deze minder vaak wijzigen, bijv. luchtvaartstatistiek@dgl.minvenw.nl
Afkortingen zijn mogelijk nietszeggend voor gebruikers. Gebruik de volledige officiële titel van de organisatie, of creëer een link naar een woordenlijst of nadere uitleg.
Neem alle organisaties en evenuteel personen op die een belangrijke rol speelden bij het samenstellen van de inhoud van het document, maar die niet als eindverantwoordelijke worden beschouwd. Om te zorgen dat deze gegevens hun betekenis behouden indien de eenheid die de bijdrage heeft geleverd niet meer bestaat, of de medewerker sindsdien een andere functie heeft gekregen dient de volledige hiërarchie te worden opgenomen. Geef elke laag in de hiërarchie weer in een aparte tag . Voorbeeld: afdeling, divisie, sectie, team. Het kan de voorkeur verdienen de medewerker onpersoonlijk te maken door de functietitel op te geven in plaats van de naam.

Niet te verwarren met

dcterms:creator
Creator is de persoon of groep die verantwoordelijk is voor de intellectuele of creatieve inhoud van het document. Een contributor speelt een belangrijke rol maar is niet primair of algemeen verantwoordelijk voor de inhoud. 

Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name=" DCTERMS.contributor" content="">
Voorbeelden
<meta name="DCTERMS.contributor" content="Rotterdam">
<meta name="DCTERMS.contributor" content="Financiële Groep">
<meta name="DCTERMS.contributor" content="Middelenbeheerder, Financien@gemeente.rotterdam.nl">
<meta name="DCTERMS.contributor" content="Utrecht">
<meta name="DCTERMS.contributor" content="Regeneratieteam">
<meta name="DCTERMS.contributor" content="Secretaris, rt@utrecht.nl"> 
XML Syntax
<dcterms:contributor scheme=""></dcterms:contributor>
Voorbeeld:
<dcterms:contributor scheme="overheid:Gemeente">Utrecht</dcterms:contributor>