overheid:isRatifiedBy (OWMS 3.5)

Kenmerken

Term name
isRatifiedBy
Label
Beslisser
Type
Eigenschap
Definitie
Het bestuursorgaan dat of de gemandateerde functionaris die een besluit tot vaststelling van het informatieobject heeft genomen.
Doel
Aanduiden van de persoon of organisatie die de inhoud van het informatieobject formeel heeft vastgesteld en daarmee het informatieobject een bepaalde status geeft.
Toelichting

Voorbeeld
Voor overheid:bestuursorgaanGemeente: College van Burgemeester en wethouders

Niet te verwarren met

dcterms:creator
De creator is de organisatie die het informatieobject heeft gecreëerd. Creator verwijst naar een uitvoerende organisatie, isRatifiedBy naar een bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor een beslissing.
dcterms:publisher
De publisher is de organisatie die het document beschikbaar stelt. Men zou bijvoorbeeld contact opnemen met de publisher met vragen over het bestellen van extra exemplaren of de auteursrechten.
dcterms:contributor
Een contributor speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van de inhoud, maar draagt in tegenstelling tot de isRatifiedBy geen verantwoordelijkheid.

Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="OVERHEID.isRatifiedBy" scheme="" content="">
Voorbeeld
<meta name="OVERHEID.isRatifiedBy" scheme="OVERHEID.BestuursorgaanGemeente" content="college van burgemeester en wethouders"> 
XML Syntax
<overheid:isRatifiedBy scheme=""></overheid:isRatifiedBy>
Voorbeeld
<overheid:isRatifiedBy scheme="overheid:BestuursorgaanGemeente">college van burgemeester en wethouders</overheid:isRatifiedBy>