dcterms:creator

Kenmerken

Term name
creator
Label
Maker
Type
Eigenschap
Definitie
Organisatie die de eindverantwoordelijkheid draagt voor het creëren van het informatieobject.
Doel
Informatieobjecten vinden aan de hand van de creërende organisatie.
Toelichting

Voorbeelden

  • Een gemeente publiceert een bouwvergunningsaanvraag, die is ingediend door een particulier met als bijlage een bouwtekening van een architect. De gemeente is de eindverantwoordelijke; de particulier en de architect zijn maker van de aanvraag respectievelijk de bouwtekening.
  • Een ministerie geeft een adviesbureau of universiteit opdracht een onderzoek uit te voeren en daarvan een rapport op te stellen. Het ministerie is de eindverantwoordelijke van het rapport en het bureau of universiteit de creator.
  • Een kenniscentrum publiceert op haar website documenten die door gemeenten zijn opgesteld. De gemeente is eindverantwoordelijke en maker van de documenten; het kenniscentrum is uitgever (dcterms.publisher).
Verplichting
Verplicht indien van toepassing.
Beheerder
The Dublin Core® Metadata Initiative
Bron
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-creator
Niet te verwarren met
  • overheid:authority: De waarde van de Maker en de Eindverantwoordelijke is vaak gelijk voor een informatieobject. De waarde verschilt alleen als de eindverantwoordelijke opdracht geeft aan een andere organisatie het object te creëren.
  • dcterms:contributor: De creator is degene die eindverantwoordelijkheid draagt voor het opstellen van de intellectuele of creatieve inhoud van het document. Een contributor kan elke partij zijn die een willekeurige rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het informatieobject. Zie ook toelichting.
  • dcterms:publisher: De publisher is de organisatie die het informatieobject beschikbaar stelt aan het publiek (door het plaatsen van het informatieobject op een website, of op de traditionele wijze door het uitgeven van een publicatie). De creator is eindverantwoordelijk voor het maken van het informatieobject, de publisher voor de context waarin het informatieobject wordt aangeboden. Een gebruiker zou dan ook contact opnemen met de creator om na te vragen waarom het beleid beschreven in het informatieobject werd ontwikkeld, of hoe er aan de discussie werd bijgedragen.
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.creator" scheme="" content="">
<link rel="DCTERMS.creator" href=""/>
<link rel="DCTERMS.creator" href="" title=""/>
Bijvoorbeeld:
<meta name="DCTERMS.creator" scheme="OVERHEID.Gemeente" content="Zwijndrecht">
<meta name="DCTERMS.creator" scheme="OVERHEID.Waterschap" content="Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden">
<link rel="DCTERMS.creator" href="http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Utrecht_(gemeente)" />
<link rel="DCTERMS.creator" href="http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Utrecht_(gemeente)" title="Utrecht" />
XML Syntax
<dcterms:creator scheme=""></dcterms:creator>
<dcterms:creator resourceIdentifier=""/>
<dcterms:creator resourceIdentifier=""></dcterms:creator>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:creator scheme="overheid:Gemeente">Utrecht</dcterms:creator>
<dcterms:creator scheme="overheid:Waterschap">Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden </dcterms:creator>
<dcterms:creator resourceIdentifier="http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Utrecht_(gemeente)" />
<dcterms:creator resourceIdentifier="http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Utrecht_(gemeente)">Utrecht</dcterms:creator>
XHTML+RDFa syntax
<meta property="dcterms:creator" datatype="" content="">
<link rel="dcterms:creator" href="" title="" />
Voorbeeld
<meta property="dcterms:creator" datatype="overheid:Gemeente" content="Zwijndrecht">
<link rel="dcterms:creator" href="http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Utrecht_(gemeente)" title="Utrecht" />