dcterms:abstract (OWMS 3.5)

Kenmerken

Term name
abstract
Label
Samenvatting inhoud
Type
Eigenschap
Definitie
Samenvatting van het informatieobject.
Doel
Mogelijk maken voor de burger om informatieobjecten te toetsen aan zijn/haar behoefte op basis van een samenvatting van de inhoud.
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.abstract" content="">
Voorbeeld
<meta name="DCTERMS.abstract" content="Beschrijving wat te doen bij een luchtalarm."> 
XML Syntax
<dcterms:abstract></dcterms:abstract>
Voorbeeld
<dcterms:abstract>Beschrijving wat te doen bij een luchtalarm.</dcterms:abstract>