dcterms:isVersionOf

Kenmerken

Term name
isVersionOf
Label
Is een versie van
Type
Eigenschap
Definitie
Verwijzing naar een informatieobject waar het beschreven object een versie of aanpassing van is.
Doel
Informatieobjecten vinden die versies van elkaar zijn.
Toelichting
Een wijziging in versie geeft een significante wijziging van de inhoud aan, niet slechts een verschil in formaat. Omvat bijvoorbeeld ook vertalingen van documenten.
Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin Core® Metadata Initiative
Bron
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-isVersionOf
Niet te verwarren met
  • dcterms:hasVersion: Gebruik hasVersion om te verwijzen naar afgeleide van het beschreven object en isVersionOf om te verwijzen naar objecten waar het beschreven object van afgeleid is.
HTML 4.01 Syntax
<link rel= "DCTERMS.isVersionOf" href="">
<link rel= "DCTERMS.isVersionOf" href="" title="">
Bijvoorbeeld:
<link rel= "DCTERMS.isVersionOf" href="http://www.minlnv.nl/cdlpub/servlet/CDLServlet?p_file_id=23842">
<link rel= "DCTERMS.isVersionOf" href="http://www.minlnv.nl/cdlpub/servlet/CDLServlet?p_file_id=23842" title="Nota van 26 mei 1956">
XML Syntax
<dcterms:isVersionOf resourceIdentifier=""/>
<dcterms:isVersionOf resourceIdentifier=""></dcterms:isVersionOf>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:isVersionOf resourceIdentifier="http://www.minlnv.nl/cdlpub/servlet/CDLServlet?p_file_id=23842"/>
<dcterms:isVersionOf resourceIdentifier="http://www.minlnv.nl/cdlpub/servlet/CDLServlet?p_file_id=23842">Nota van 26 mei 1956</dcterms:isVersionOf>
XHTML+RDFa syntax
<link rel= "dcterms:isVersionOf" href=""/>
<link rel= "dcterms:isVersionOf" href="" title=""/>
Bijvoorbeeld:
<link rel= "dcterms:isVersionOf" href="http://www.minlnv.nl/cdlpub/servlet/CDLServlet?p_file_id=23842"/>
<link rel= "dcterms:isVersionOf" href="http://www.minlnv.nl/cdlpub/servlet/CDLServlet?p_file_id=23842" title="Nota van 26 mei 1956"/>