StandaardenOverheid.nl

rijksoverheid:Informatietype

Kenmerken
Waarden
Term name
Informatietype
Label
Informatietype
Type
Definitie

Informatietypen zoals gebruikt op het Platform Rijksoverheid Online.

Onderhoudsprocedure

Het cluster Online Advies van de Dienst Publiek en Communicatie dient wijzigingsvoorstellen in bij de beheerder van OWMS. De lijst is niet historisch: er kunnen dus waarden uit de lijst worden verwijderd. De URI's van de verwijderde waarden blijven wel bestaan.

Wijzigingshistorie

3 december 2019

Toegevoegd:

 

14 oktober 2019

Toegevoegd:

Verwijderd:

2016-05-23 RFC20160519-2

Toegevoegd:

Toelichting

Op het Platform Rijksoverheid Online worden een aantal informatietypen gehanteerd die ook in overheid:Informatietype voorkomen. De URI's van deze waarden zijn dan ook gelijk. Daarnaast kent het Platform Rijksoverheid Online een aantal eigen informatietypen. 

Beheerder
Bron

De meeste informatietypen corresponderen met de typen documenten en publicaties op https://www.rijksoverheid.nl/documenten.

Data