dcterms:source

Kenmerken

Term name
source
Label
Bron / Oorsprong
Type
Eigenschap
Definitie
Een gerelateerd informatieobject waar het informatieobject van is afgeleid.
Doel
Informatieobjecten vinden die ontwikkeld zijn met behulp van de inhoud van een bepaald ander informatieobject (bijvoorbeeld alle informatieobjecten gebaseerd op een bepaalde wetgeving of statistieken). Wordt bijvoorbeeld gebruikt om de grondslag van wet- en regelgeving aan te geven.
Toelichting
Het beschreven informatieobject kan geheel of gedeeltelijk zijn afgeleid van de source (het bronobject). De aanbevolen " best practice" is identificeren van het bronobject door middel van een URI of een cijfer- of karakterreeks op basis van een formeel identificatiesysteem. Dit maakt het beter mogelijk het bronobject terug te vinden.
Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin Core® Metadata Initiative
Bron
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-source
Niet te verwarren met
  • dcterms:isFormatOf: Gebruik source niet als het nauwkeuriger is gebruik te maken van isFormatOf.
  • dcterms:isVersionOf: Gebruik source niet als het nauwkeuriger is gebruik te maken van isVersionOf.
  • dcterms:isPartOf: Gebruik source niet als het nauwkeuriger is gebruik te maken van isPartOf.
HTML 4.01 Syntax
<link rel= "DCTERMS.source" href="">
<link rel= "DCTERMS.source" href="" title="">
Bijvoorbeeld:
<link rel= "DCTERMS.source" href=" http://www.overheid.nl/case/1345">
<link rel= "DCTERMS.source" href=" http://www.overheid.nl/case/1345" title="Case m.b.t. financiële fraude.">
XML Syntax
<dcterms:source resourceIdentifier=""/>
<dcterms:source resourceIdentifier=""></dcterms:source>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:source resourceIdentifier="http://www.overheid.nl/case/1345"/>
<dcterms:source resourceIdentifier="http://www.overheid.nl/case/1345">Case m.b.t. financiële fraude.</dcterms:source>
XHTML+RDFa syntax
<link rel= "dcterms:source" href=""/>
<link rel= "dcterms:.source" href="" title=""/>
Bijvoorbeeld:
<link rel= "dcterms:source" href="http://www.overheid.nl/case/1345"/>
<link rel= "dcterms:source" href="http://www.overheid.nl/case/1345" title="Case m.b.t. financiële fraude."/>