overheid:RechterlijkeMacht

Kenmerken

Waarden
Ga naar waarden
Term name
RechterlijkeMacht
Label
Rechterlijke macht
Type
Waardelijst
Toelichting
Lijst met organisaties die met elkaar de rechterlijke macht in Nederland vormen.
Beheerder
KOOP
Bron
http://www.rechtspraak.nl/Organisatie

Downloads

Wijzigingshistorie

21 maart 2017 - RFC 20170227-1

Toegevoegd:

  • Gerecht in Ambtenarenzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  • Raad van Beroep in Ambtenarenzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  • Raad van Beroep voor Belastingzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  • Parket bij de Hoge Raad
  • Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming
  • College van beroep voor het hoger onderwijs

22 januari 2014 - RFC 20140117-1

Op 1 april 2013 is de Rechtbank Oost-Nederland gesplitst in een Rechtbank Overijssel en een Rechtbank Gelderland.

7 december 2012 - RFC 20121005-1

Herziening Gerechtelijke Kaart.

Ten gevolge van de Wet herziening gerechtelijke kaart worden per 1 januari 2013 de Gerechtshoven en Rechtbanken opnieuw ingedeeld.

Gerechtshoven
Nieuw per 1-1-2013 Opgeheven per 31-12-2012
Gerechtshof Den Haag Gerechtshof ’s-Gravenhage
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Gerechtshof Arnhem

Gerechtshof Leeuwarden

Gerechtshof Amsterdam  (ongewijzigd) Gerechtshof Amsterdam  (ongewijzigd)

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (ongewijzigd)

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (ongewijzigd)

Rechtbanken
Nieuw per 1-1-2013 Opgeheven per 31-12-2012
Rechtbank Amsterdam (ongewijzigd) Rechtbank Amsterdam (ongewijzigd)
Rechtbank Den Haag Rechtbank ’s-Gravenhage
Rechtbank Limburg

Rechtbank Maastricht

Rechtbank Roermond
Rechtbank Midden-Nederland Rechtbank Utrecht
Rechtbank Noord-Holland

Rechtbank Alkmaar

Rechtbank Haarlem
Rechtbank Noord-Nederland

Rechtbank Assen

Rechtbank Groningen

Rechtbank Leeuwarden
Rechtbank Oost-Brabant Rechtbank ’s-Hertogenbosch
Rechtbank Oost-Nederland

Rechtbank Almelo

Rechtbank Arnhem

Rechtbank Zutphen

Rechtbank Zwolle-Lelystad
Rechtbank Rotterdam (ongewijzigd)

Rechtbank Dordrecht

Rechtbank Rotterdam (ongewijzigd)
Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rechtbank Breda

Rechtbank Middelburg