StandaardenOverheid.nl

overheid:RechterlijkeMacht

Kenmerken
Waarden
Term name
RechterlijkeMacht
Label
Rechterlijke macht
Type
Wijzigingshistorie

21 maart 2017 - RFC 20170227-1

Toegevoegd:

  • Gerecht in Ambtenarenzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  • Raad van Beroep in Ambtenarenzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  • Raad van Beroep voor Belastingzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  • Parket bij de Hoge Raad
  • Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming
  • College van beroep voor het hoger onderwijs

22 januari 2014 - RFC 20140117-1

Op 1 april 2013 is de Rechtbank Oost-Nederland gesplitst in een Rechtbank Overijssel en een Rechtbank Gelderland.

7 december 2012 - RFC 20121005-1

Herziening Gerechtelijke Kaart.

Ten gevolge van de Wet herziening gerechtelijke kaart worden per 1 januari 2013 de Gerechtshoven en Rechtbanken opnieuw ingedeeld.

Gerechtshoven
Nieuw per 1-1-2013Opgeheven per 31-12-2012
Gerechtshof Den HaagGerechtshof ’s-Gravenhage
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Gerechtshof Arnhem

Gerechtshof Leeuwarden

Gerechtshof Amsterdam  (ongewijzigd)Gerechtshof Amsterdam  (ongewijzigd)

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (ongewijzigd)

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (ongewijzigd)

Rechtbanken
Nieuw per 1-1-2013Opgeheven per 31-12-2012
Rechtbank Amsterdam (ongewijzigd)Rechtbank Amsterdam (ongewijzigd)
Rechtbank Den HaagRechtbank ’s-Gravenhage
Rechtbank Limburg

Rechtbank Maastricht

Rechtbank Roermond
Rechtbank Midden-NederlandRechtbank Utrecht
Rechtbank Noord-Holland

Rechtbank Alkmaar

Rechtbank Haarlem
Rechtbank Noord-Nederland

Rechtbank Assen

Rechtbank Groningen

Rechtbank Leeuwarden
Rechtbank Oost-BrabantRechtbank ’s-Hertogenbosch
Rechtbank Oost-Nederland

Rechtbank Almelo

Rechtbank Arnhem

Rechtbank Zutphen

Rechtbank Zwolle-Lelystad
Rechtbank Rotterdam (ongewijzigd)

Rechtbank Dordrecht

Rechtbank Rotterdam (ongewijzigd)
Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rechtbank Breda

Rechtbank Middelburg

 

Toelichting

Lijst met organisaties die met elkaar de rechterlijke macht in Nederland vormen.

Beheerder
Bron
Data