overheid:Adviescollege (OWMS 3.5)

Kenmerken

Waarden
Ga naar waarden
Term name
Adviescollege
Label
Adviescollege
Type
Waardelijst
Definitie
Officiële naam van het adviescollege
Onderhoudsprocedure
Veranderingen van indeling of naamgeving worden gesignaleerd door Overheid.nl en verwerkt in deze lijst. Vragen over de samenstelling van de lijst kunnen gesteld worden aan advies@overheid.nl. Primaire bron hiervoor zijn de decentrale contactpersonen van departementen en andere overheidsorganen voor almanak.Overheid.nl.
Eigenschappen

Downloads