dcterms:rights

Kenmerken

Term name
rights
Label
Rechten
Type
Eigenschap
Definitie
Informatie over de rechten die verband houden met het informatieobject.
Doel
Laten zien wie gerechtigd is het informatieobject geheel of gedeeltelijk in te zien, te kopiëren, opnieuw te distribueren, opnieuw uit te geven of anderszins te gebruiken.
Toelichting
In het algemeen bevat een rights-element een verklaring over het rechtenbeheer van een informatieobject, of een verwijzing naar een dienst welke dergelijke informatie levert. Rights-informatie betreft intellectuele eigendomsrechten en diverse andere eigendomsrechten. Indien het rights-element ontbreekt mag men geen aannames maken betreffende de status van deze en andere rechten met betrekking op het informatieobject.
Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin Core® Metadata Initiative
Bron
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-rights
Niet te verwarren met
  • dcterms:accessibility: Toegankelijkheid geeft aan of bepaalde gebruikers in staat zijn het informatieobject te bereiken of te gebruiken; rights geeft aan of dit aan hen toegestaan is.
  • dcterms:audience: Audience geeft aan voor wie de inhoud gemaakt is; rights geeft aan welke personen of groepen het informatieobject mogen inzien.
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.rights" content="">
<meta name="DCTERMS.rights" content="" scheme="">
<link rel= "DCTERMS.rights" href="">
<link rel= "DCTERMS.rights" href="" title="">
Bijvoorbeeld:
<meta name="DCTERMS.rights" content="leesrechten voor interne medewerkers">
<meta name="DCTERMS.rights" content="ND" scheme="CC.Licenties">
<link rel= "DCTERMS.rights" href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode">
<link rel= "DCTERMS.rights" href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode" title="Attribution 3.0 Unported">
XML Syntax
<dcterms:rights></dcterms:rights>
<dcterms:rights scheme=""></dcterms:rights>
<dcterms:rights resourceIdentifier=""/>
<dcterms:rights resourceIdentifier=""></dcterms:rights>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:rights>leesrechten voor interne medewerkers</dcterms:rights>
<dcterms:rights scheme="cc:Licenties" >ND</dcterms:rights>
<dcterms:rights resourceIdentifier="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode"/>
<dcterms:rights resourceIdentifier="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode">Attribution 3.0 Unported</dcterms:rights>
XHTML+RDFa syntax
<meta property="dcterms:rights" content=""/>
<meta property="dcterms:rights" content="" scheme=""/>
<link rel= "dcterms:rights" href=""/>
<link rel= "dcterms:.rights" href="" title=""/>
Bijvoorbeeld:
<meta property="dcterms:rights" content="leesrechten voor interne medewerkers"/>
<meta property="dcterms:rights" content="ND" scheme="cc:Licenties"/>
<link rel= "dcterms:rights" href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode"/>
<link rel= "dcterms:rights" href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode" title="Attribution 3.0 Unported"/>