dcterms:valid

Kenmerken

Term name
valid
Label
Geldigheid
Type
Eigenschap
Definitie
Datum waarop of periode gedurende welke het informatieobject geldig is.
Doel
Informatieobjecten vinden op basis van de datum of periode waarop een document geldig is.
Toelichting
De geldigheidsdatum bestaat uit een start- en een einddatum. De startdatum is de datum waarop het besluit genomen is dat het informatieobject van kracht is. Dat hoeft dus niet de ingangsdatum te zijn. De einddatum is de datum waarop het informatieobject zijn geldigheid verliest. Dat kan een voorziene datum zijn, maar ook de datum waarop een nieuw besluit is genomen.
Verplichting
Verplicht
Beheerder
The Dublin Core® Metadata Initiative
Bron
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-valid
Niet te verwarren met
  • dcterms:temporal: Temporal geeft de dekking in tijd aan van de inhoud, valid beschrijft de geldigheid van het informatieobject zelf. Er wordt bijvoorbeeld op 16 december 2005 een CAO afgesloten die met terugwerkende kracht geldig is van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2006. De CAO geldt (valid) vanaf 2005-12-16 en dekt de periode (temporal) van 2005-01-01 tot en met 2006-12-31. De overeenkomst is immers geldig vanaf 16 december 2005 terwijl de CAO de periode betreft vanaf 1 januari van dat jaar.
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.valid" scheme="DCTERMS.Period" content="">
Bijvoorbeeld:
<meta name="DCTERMS.valid" scheme="DCTERMS.Period" content="start=2008-03-12; end=2008-04-30;">
XML Syntax
<dcterms:valid><start xmlns=""></start><end xmlns=""></end></dcterms:valid>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:valid><start xmlns="">2003-04-10</start><end xmlns="">2003-05-30</end></dcterms:valid>
<dcterms:valid><start xmlns="">2005-10-11</start></dcterms:valid>
XHTML+RDFa syntax
<meta property="dcterms:valid" content="" datatype="dcterms:Period" />
Bijvoorbeeld:
<meta property="dcterms:valid" content="start=2008-03-12; end=2008-04-30;" datatype="dcterms:Period" />