dcterms:temporal (OWMS 3.5)

Kenmerken

Term name
temporal
Label
Dekking in tijd
Type
Eigenschap
Definitie
Bereik in tijd van het informatieobject.
Doel
Mogelijk maken voor de burger om informatieobjecten te vinden die betrekking hebben op een bepaalde datum of periode.
Niet te verwarren met
  • dcterms:available: Temporal verwijst naar de periode waar de inhoud van het informatieobject betrekking op heeft, niet de datum van publicatie.
  • dcterms:subject: Coverage (waar temporal een verfijning van is) bevat informatie over het territorium en de periode waarop de inhoud van het informatieobject betrekking heeft. coverage kan eventueel worden beschouwd als een subelement van het element subject. In sommige gevallen zal het nuttig zijn dezelfde informatie op te nemen in beide elementen.
  • dcterms:valid: Valid beschrijft de geldigheid van het informatieobject zelf, temporal geeft de dekking in tijd aan van de inhoud. Er wordt bijvoorbeeld op 16 december 2005 een CAO afgesloten die met terugwerkende kracht geldig is van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2006. De CAO geldt in de periode (valid) "2005-12-16/2006-12-31" en dekt de periode (temporal) "2005-01-01/2006-12-31".
Wijze van coderen
XML Syntax
<meta name="DCTERMS.temporal" scheme="DCTERMS.Period" content="">
Voorbeeld
<meta name="DCTERMS.temporal" scheme="DCTERMS.Period" content="start=2008-03-12; end=2008-04-30;"> 
XHTML+RDFa syntax
<dcterms:temporal>
<start ></start>
<end ></end>
</dcterms:temporal>