dcterms:provenance

Kenmerken

Term name
provenance
Label
Herkomst
Type
Eigenschap
Definitie
Registratie van wijziging in eigendom en beheer van het informatieobject vanaf de aanmaakdatum, die relevant zijn voor de authenticiteit, integriteit en interpretatie van het object.
Doel
Informatieobjecten vinden op basis van de authenticiteit en integriteit van het informatieobject.
Toelichting
Het vastleggen van wijziging in herkomst is relevant als het beheer van het informatieobject overgaat naar een andere overheidsorganisatie.
Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin Core® Metadata Initiative
Bron
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-provenance
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.provenance" content="">
<link rel= "DCTERMS.provenance" href="">
<link rel= "DCTERMS.provenance" href="" title="">
Bijvoorbeeld:
<meta name="DCTERMS.provenance" content=" Toeslagen worden vanaf 1-1-2007 verzorgd door de Belastingdienst.">
<link rel= "DCTERMS.provenance" href="http://www.overheid.nl/Overheidorganistatie/BelastingDienst" >
<link rel= "DCTERMS.provenance" href="http://www.overheid.nl/Overheidorganistatie/BelastingDienst" title="Belastingdienst">
XML Syntax
<dcterms:provenance></dcterms:provenance>
<dcterms:provenance scheme=""></dcterms:provenance>
<dcterms:provenance resourceIdentifier=""/>
<dcterms:provenance =resourceIdentifier=""></dcterms:provenance>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:provenance>Toeslagen worden vanaf 1-1-2007 verzorgd door de Belastingdienst.</dcterms:provenance>
<dcterms:provenance scheme="overheid:Provenance">Belastingdienst</dcterms:provenance>
<dcterms:provenance resourceIdentifier="http://www.overheid.nl/provenance/355"/>
<dcterms:provenance resourceIdentifier="http://www.overheid.nl/provenance/355">Belastingdienst</dcterms:provenance>
XHTML+RDFa syntax
<meta property="dcterms:provenance" content=""/>
<link rel= "dcterms:provenance" href=""/>
<link rel= "dcterms:provenance" href="" title=""/>
Bijvoorbeeld:
<meta property="dcterms:provenance" content=" Toeslagen worden vanaf 1-1-2007 verzorgd door de Belastingdienst."/>
<link rel= "dcterms:provenance" href="http://www.overheid.nl/Overheidorganistatie/BelastingDienst" />
<link rel= "dcterms:provenance" href="http://www.overheid.nl/Overheidorganistatie/BelastingDienst" title="Belastingdienst"/>